PRZYJMĘ RODZINĘ Z UKRAINY
 Mieszkańcy Poręby w ramach akcji "POMOC DLA UKRAINY"
Sign in to Google to save your progress. Learn more
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES E-MAIL
NUMER TELEFONU
ADRES ZAMIESZKANIA
MAM DO DYSPOZYCJI
Clear selection
DYSPONUJĘ MIEJSCEM DLA:
Clear selection
CZY DOPUSZCZASZ ZAPEWNIENIE NOCLEGU DLA RODZINY Z DZIECKIEM/ DZIEĆMI?
Clear selection
CZY LOKAL JEST WYPOSAŻONY CZY WYMAGA UMEBLOWANIA?
Clear selection
NA JAKI CZAS MOŻESZ UDOSTĘPNIĆ LOKAL?
ADRES LOKALU *
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Gmina Poręba  informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych  jest Gmina Poręba, ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba, tel. 32 677 13 55, e-mail: sekretariat@umporeba.pl, dalej Administrator;
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych):            e-mail: ido@umporeba.pl lub listownie na adres siedziby Administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia mieszkania, domu lub miejsc noclegowych rodzinie uchodźców z Ukrainy w ramach Akcji „Pomoc dla Ukrainy” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) RODO;
4. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom, odbiorcami mogą być jedynie upoważnione organa państwowe;
5. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres do momentu ustania celu, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację wyznaczonego celu;
10. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;
11. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w jakim dane osobowe zostaną zebrane.


Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy