Zgłoszenie na półkolonię "Małe Miasto Cieszyn"
Półkolonia organizowana jest przez Stowarzyszenie "Twórczy Rozwój", w terminie 19-23.07.2021 w Szkole Podstawowej nr 5 w Cieszynie.
Wszystkie informacje na temat półkolonii znajdują się na stronie internetowej:
http://tworczyrozwoj.pl/
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię dziecka *
Nazwisko dziecka *
Data urodzenia dziecka *
MM
/
DD
/
YYYY
Imię i nazwisko rodzica - osoby zgłaszającej *
Numer telefonu kontaktowego do rodzica *
Rozmiar pamiątkowej koszulki z logo projektu *
Czy oświadcza Pan/ Pani, że zapoznała się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Półkolonii? *
Pytanie do uczestnika półkolonii
Bardzo prosimy zadać to pytanie Dziecku i wpisać odpowiedź poniżej:
Czy chcesz wziąć udział w półkolonii "Małe Miasto Cieszyn"? Jeżeli tak to dlaczego?
Ochrona Danych Osobowych


Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana oraz dziecka/podopiecznego danych osobowych:

a) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie "Twórczy Rozwój" z siedzibą w Cieszynie, ul. Srebrna 8 (dalej: Administrator);
b) Kontakt z Administratorem: nr tel: 517158318 - prezes Stowarzyszenia, stowarzyszenie.tworczy.rozwoj@gmail.com
c) Państwa dane osobowe zawarte w powyższym formularzu przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji uczestników półkolonii "Małe Miasto Cieszyn" na podstawie wyrażonej zgody.
d) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być audytorzy, zespół projektowy, Fundacji BGK
e) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres do 5 lat od momentu rozliczenia projektu;
f) Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
Uwaga: Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
g) Jeżeli uważa Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem "Twórczy Rozwój" jednakże nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową podjęcia współpracy;
i) Państwa dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu analizy formularza zgłoszeniowego;
j) Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do udziału w projekcie. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy