Spor Bilimleri Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Anketi
Cinsiyetiniz *
Öğrenim Durumunuz *
Required
Bölümünüz *
Sınıfınız *
I-Akademik Ortam ve Öğrenmeyi Destekleyici Olanaklar
1-Fakülte yönetimi öğrencilerin sorun ve önerilerine karşı duyarlıdır. *
2-Öğrenci temsilcimiz ile iletişimimiz yeterli düzeydedir. *
3-Fakültemizde öğrencilerin kararlara katılımına olanak sağlanmaktadır *
4-İdari personelin öğrencilere karşı tutum ve davranışları olumludur *
5-Fakültemizde ilgi ve yeteneklerime uygun kulüp etkinlikleri bulunmaktadır *
6-Fakültemizde alınan kararlarda öğrencilerin yararı önde tutulmaktadır *
7-Fakültemizde öğrencilere haklarını kullanma fırsatları sunulmaktadır *
8-Fakültemizde fotokopi hizmetleri yeterlidir *
9-Fakülte derslikleri temizdir *
10-Fakülte dersliklerinin aydınlatılması yeterlidir *
11-Fakülte dersliklerinin ısınması yeterlidir *
12-Fakülte derslikleri öğrenci kapasitesine uygundur *
13-Fakültemizde öğrencilerle ilgili bilgiler doğru ve zamanında aktarılmaktadır *
14-Fakültemiz kütüphanesi her türlü kaynak açısından zengindir *
15-Fakültemiz kütüphanesinden ödünç kitap alma sistemi uygun bir şekilde işlemektedir *
16-Fakültemiz kütüphane olanaklarına elektronik ortamda ulaşılmaktadır *
17-Fakültemiz kütüphanesindeki görevliler öğrencilerle yakından ilgilenmektedir *
18-Fakülte kantinin fiziksel ortamı uygundur *
19-Fakültemizde hijyene önem verilmektedir *
20-Fakültemizde dinlenme ve spor tesisleri yeterlidir *
21-Fakültemizde kültür ve sanat hizmetleri yeterlidir *
22-Fakültemizde sportif etkinlikler yeterlidir *
24-Fakültemizde sosyal alanlar yeterlidir *
25-Fakültemizde öğrenciler için düzenlenen sosyal faaliyetler yeterli düzeydedir *
26-Fakültemizde güvenlik hizmetleri yeterlidir *
27-Fakültemizde bilgisayar, yazıcı vb. araç-gereçleri yeterlidir *
28-Fakültemizde internet hizmetleri yeterlidir *
29-Fakültemizde yapım/bakım/onarım hizmetleri yeterlidir *
30-Fakültemizde kongre-toplantı salonları/mekânları yeterlidir *
31-Fakültemizde çevre düzenlenmesi yeterlidir *
32-Fakültemizde sağlanan iletişim imkânları (e-posta,duyurular, panolar v.s.) yeterlidir *
33-Fakültemizde engelliler için yapılan düzenlemeler (rampa, asansör, tuvalet v.s.) yeterlidir *
34-Fakültemizde iş güvenliği ile ilgili alınan tedbirler (eğitim, tehlike uyaranları v.s.) yeterlidir *
35-Fakültemizde iş güvenliği ile ilgili alınan tedbirler (eğitim, tehlike uyaranları v.s.) yeterlidir *
II-Eğitim Programları ve Öğretim
36-Ders programımızın hedefleri açıktır *
37-Ders programları güncellenmektedir *
38-Dersler bizi mesleğimize hazırlamaktadır *
39-Derslerde öğretim teknolojisi etkili olarak (projeksiyon cihazı, tepegöz vs. ) Kullanılmaktadır. *
40-Programda yer alan dersler teorik açıdan yeterlidir *
41-Programda yer alan uygulama dersleri yeterlidir *
42-Derslerin amaçlarını içeren bir ders planı dönem başında öğrencilere verilmektedir *
43-Dersler önceden belirlenen plana uygun olarak işlenmektedir *
44-Öğretim üye ve yardımcıları ders anlatımlarında anlaşılır bir dil kullanılmaktadır *
45-Dönem başında dersin temel ve yardımcı kaynaklar önerilmiştir. *
46-Dönem başında dersin temel ve yardımcı kaynaklar önerilmiştir *
47-Öğrenciler yardımcı kaynakları da kullanmaya özendirilmektedir *
48-Derslere öğrencilerin aktif katılımını sağlayan yöntem ve teknikler kullanılmaktadır *
49-Öğrenci- öğretim elemanı arasındaki iletişim etkili olarak sağlanmaktadır *
50-Öğretim üye ve yardımcıları ders saatlerini etkili ve verimli olarak kullanmaktadır *
51-Ders dışı zamanlarda öğretim üye ve yardımcılarına ulaşılabilmektedir *
52-Derslerle ilgili, kitap, ders notu gibi basılı ve görsel materyal yeterlidir *
53-Öğrencilerin derse katılımına (soru sorma, sunu yapma, görüş bildirme, etkili iletişim vb.) özen gösterilmiştir *
54-Dersler uygulamayla ve yaşamla ilişkilendirilerek işlenmektedir *
III-Ölçme ve Değerlendirme
55-Öğretim üye ve yardımcıları derslere düzenli olarak zamanında gelmektedir *
56-Üniversitede verilen yabancı dil eğitimi yeterlidir *
57-Derslerde verilen ödevler öğrenmemize katkıda bulunmaktadır *
58-Ölçme ve değerlendirmede öğretim üye ve yardımcıları objektif davranır *
59-Dönem başında öğrencilere ölçme ve değerlendirme kriterleri açıklanır *
60-Sınav soruları ders içeriklerine göre hazırlanmıştır *
60-Sınav soruları ders içeriklerine göre hazırlanmıştır *
61-Her sınavdan sonra, sınav sonucu ile ilgili öğrencilere geri bildirim verilir bildirim verilir *
61-Değerlendirme yalnız sınavlarla değil ödev ve proje gibi başka çalışmalarla da yapılmaktadır *
62-Değerlendirme yalnız sınavlarla değil ödev ve proje gibi başka çalışmalarla da yapılmaktadır *
IV-Akademik Danışmanlık ve Rehberlik
63-Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır *
64-Danışmanım bana gerekli zamanı ayırmaktadır *
65-Belirlenen danışmanlık saatlerinde danışmanımla görüşebiliyorum *
66-Danışmanım akademik gelişimimi izlemektedir *
67-Fakülte, öğrencilere çeşitli olanaklar sağlamaktadır (konuşmacı getirme, teknik gezi, staj olanakları sağlamaktadır *
68-Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi olmaktan memnunum *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy