POLIITILISED ÕPETUSED

Tunnikontroll
  This is a required question
  This is a required question
  Kodanikuõiguste ja -vabaduste tagamine.
  Astmeline tulumaksusüsteem.
  Tootmisvahendid riigistatakse.
  Ühiskonna areng sarnaneb evolutsiooniga.
  Riik peaks sekkuma inimeste ellu nii vähe kui võimalik ja nii palju kui hädavajalik.
  Tugev haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalabisüsteem.
  Vabariigi ja naistele valimisõiguse taotlemine.
  Kõik ei tohi osaleda poliitikas.
  Oma maa-ala poliitiline sõltumatus.
  Tavad ja suhted ühiskonas olgu muutumatud.
  Poliitiline ja majanduslik võrdsus, õiglus.
  Turumajandussüsteem.
  Ühiskond on klassideta ja eraomanduseta.
  Väärtused: traditsioonid, kombed, esivanemate kogemuse väärtustamine.
  Käsumajandussüsteem.
  Rahvusriik kui rahvuslike huvide tagaja.
  Proportsionaalne tulumaksusüsteem.
  Kodanikuõiguste- ja vabaduste piiramine.
  Segamajandussüsteem.
  Äärmuslikud vormid: fašism ja natsionaalsotsialism.
  Please enter one response per row