Ahamove Integration Request
This form is used for requesting an integration with Ahamove. Please fill in this form and we will get back to you within 1-2 working days with your API Key on Staging environment. After implementation and submitting UAT documents, we will send you a Production API key.
You can also find a general integration guideline here: API Document
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
COMPANY INFO - THÔNG TIN CÔNG TY
You can fill you personal information if you do not represent for a company or an organization
Có thể điền thông tin cá nhân nếu bạn không đại diện cho công ty, tổ chức
Legal Business Name - Tên đầy đủ công ty *
The legal name is the formal, official name of your business that identifies it with the government
Tên chính thức được đăng ký kinh doanh của công ty
Ex: Công ty CP Dịch vụ Tức Thời
Trade Name - Tên thương mại *
A trade name is the name your business is commonly known as or the name you use when advertising or doing business
Tên thương hiệu được sử dụng khi xây dựng hình ảnh trên thị trường
Ex: Ahamove
Integration Email - Email nhận thông tin tích hợp (API keys, Announcement,...) *
Email will be used to receive API key & later important updates about Ahamove Integration. We do not encourage you to use personal email
Email đăng ký sẽ nhận được thông tin API key dùng cho việc tích hợp và trao đổi thông tin qua API. Khuyến khích không sử dụng email cá nhân, tránh việc thay đổi nhân sự phụ trách ảnh hưởng đến vận hành sau này.
Integration Mobile number - Số điện thoại đăng ký dịch vụ *
Please provider us a phone number for registering a main company account. Use this to log in, get permission, and manage all the integration process on Ahamove partner portal
Hãy cung cấp cho Ahamove một số điện thoại đại diện để đăng ký tài khoản công ty tại Ahamove. Số ĐT này được sử dụng để đăng nhập, cấp quyền, quản lý toàn bộ việc tích hợp trên cổng thông tin tích hợp của Ahamove
Type of business - Loại hình sử dụng dịch vụ *
Business development/Sales Staff - Họ và tên NV phụ trách
We use this information to forward to the right staff who takes care of you integration process. Please leave this cell blank if you do not have one
Ahamove sẽ dùng thông tin này để liên hệ với nhân viên chăm sóc của bạn để có sự hỗ trợ kịp thời. Nếu bạn chưa có nhân viên kinh doanh nào, hãy để trống thông tin, chúng tôi sẽ tìm kiếm một nhân viên phù hợp để hỗ trợ bạn
INTEGRATION PIC INFO - THÔNG TIN NGƯỜI PHỤ TRÁCH TÍCH HỢP (PIC Tích hợp)
Email address of Integration PIC - Email của PIC Tích hợp *
Extra information/Note - Thông tin thêm
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Seedcom. Report Abuse