แบบสำรวจความต้องการบริการ Nursery สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง
สืบเนื่องจากโรงพยาบาลมีบุคลากรหลายท่านที่มีบุตรอยู่ในช่วงปฐมวัย (เด็กก่อนวัยเรียน) หรือกำลังจะมีบุตรในอนาคตอันใกล้นี้ และมีความต้องการให้โรงพยาบาลจัดบริการ Nursery สำหรับครอบครัวของบุคลากรภายในบริเวณโรงพยาบาล เป็นการสนับสนุนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ซึ่งเป็นช่วงสำคัญสุดต่อสมอง สร้างพัฒนาการสมวัย และอาจใช้เป็นศูนย์สาธิตหรือแหล่งฝึกวิจัยได้ในอนาคต รวมทั้งช่วย ลดภาระของบุคลากรในการดูแลบุตรได้ส่วนหนึ่ง อันจะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี เอื้ออำนวยให้สามารถปฏิบัติงานโรงพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ในการนี้คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) จึงขอให้ท่านตอบแบบสำรวจความต้องการบริการ Nursery ภายในโรงพยาบาลสวนปรุงสำหรับบุคลากร ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานที่ท่านสังกัดคือ (โปรดระบุ) *
Your answer
2. ท่านมีบุตรที่อยู่ในปฐมวัย (เด็กก่อนวัยเรียน) หรือกำลังจะมีบุตร *
3. ท่านต้องการให้โรงพยาบาลจัดบริการ Nursery ภายในโรงพยาบาลสวนปรุงสำหรับบุคลากร *
4. ระยะเวลาที่ท่านต้องการให้จัดบริการ Nursery ภายในโรงพยาบาลสวนปรุงสำหรับบุคลากร *
ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสำรวจ
คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms