Workcamp Polsko - Japoński
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., o Ochronie Danych Osobowych informujemy, że Twoje dane są przetwarzane w ramach realizacji programu Erasmus+. Zgodnie ze strukturą programu, dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu, które jest Twoją organizacją wysyłającą. Przetwarzane dane to informacje zapisane przez Ciebie w formularzu widniejącym poniżej.

Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu informuje, iż przetwarza dane zgodnie z Rozporządzeniem i jedynie na potrzeby realizacji programu. Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe jedynie od momentu przekazania danych do zakończenia projektu lub Twojej rezygnacji z udziału w programie, z zastrzeżeniem że dane te mogą być przetwarzane również po zakończeniu projektu, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.

Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu informuje, iż przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do swoich danych;
• sprostowania danych;
• usunięcia danych;
• ograniczenia przetwarzania danych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego

Po zakończeniu projektu wymiany młodzieżowej Twoje dane osobowe zostaną usunięte ze wszystkich nośników danych Stowarzyszenia Promocji Wolontariatu zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.
W związku z wyrażeniem przez Ciebie chęci udziału w projekcie workcamp Polsko - Japoński przekazujesz nam swoje dane osobowe.Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji tego projektu wymiany młodzieżowej? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy