Iedzīvotāju aptauja (15.01.2023.-31.03.2023.)

Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji! Ādažu novada pašvaldība no 15.janvāra līdz 31.martam veic iedzīvotāju aptauju par Ādažu novada attīstību kopš administratīvi teritoriālās reformas 2021.gadā un plānoto attīstību līdz 2027.gadam. Jūsu viedokļi tiks izmantoti Ādažu novada attīstības programmas (2021.-2027.) uzraudzības ziņojumam.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju viedokli par situāciju novadā pēc attīstības programmas pirmā pilnā īstenošanas gada un vēlamajām izmaiņām līdz 2027.gadam. Anketa ir anonīma. Jūsu atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā. Katrā jautājumā atzīmējiet vienu atbildi, izņemot, ja norādīts citādi. Tabulās viena atbilde jāsniedz par katru jomu.

Aptaujas anketas drukātā veidā pieejamas Ādažu novada pašvaldībā, informatīvā izdevuma “Ādažu Vēstis” janvāra izdevumā. Aizpildītās anketas var ievietot aptaujas urnās Ādažos: Gaujas iela 33A (Klientu apkalpošanas centrā), Gaujas iela 27B (Bibliotēkā), Gaujas iela 13/15 (Sociālajā dienestā) un Gaujas iela 30 (Sporta centrā), Carnikavā: Stacijas ielā 5 (Klientu apkalpošanas centrā, Sociālajā dienestā), Stacijas ielā 7 (Carnikavas Komunālservisā), Jūras ielā 1A (kultūras namā “Ozolaine”, Bibliotēkā) un Kalngalē Cīruļu ielā 10 (brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis”).
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Kurā ciemā / pilsētā Jūs dzīvojat? *
2. Jūsu vecums? *
3. Norādiet Jūsu aktivitāšu vietas: *
Ādažu pagastā
Carnikavas pagastā
Rīgā
citur
nedaru to
strādājat algotu darbu
mācāties
esat iesaistījies kādā NVO, biedrībā u.tml.
iepērkaties
saņemat veselības aprūpes pakalpojumus
apmeklējat sporta pasākumus
apmeklējat kultūras, izklaides pasākumus, koncertus
darbojaties pašdarbības kolektīvā
pavadāt brīvo laiku
Jūsu bērns/-i apmeklē skolu vai pirmsskolu
4. Novērtējiet, kāda ir šādu pakalpojumu un jomu pieejamība Ādažu novadā. *
apmierina
drīzāk apmierina
drīzāk neapmierina
neapmierina
grūti pateikt
centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija
vispārējā izglītība
pirmsskolas izglītība
mūžizglītība
interešu izglītība bērniem
sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
veselības aprūpe
sabiedriskais transports
5. Jūsu ieteikumi kopējai dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Ādažu pagastā
(var minēt vairākus)
6. Jūsu ieteikumi kopējai dzīves un vides kvalitātes uzlabošanai Carnikavas pagastā
(var minēt vairākus)
7. Kādi būtu steidzamākie darāmie darbi Ādažu novadā?
(lūgums uzskaitīt 3 svarīgākos)
8. Novērtējiet, kāda ir kvalitāte šādās jomās Jūsu pagastā. *
apmierina
drīzāk apmierina
drīzāk neapmierina
neapmierina
grūti pateikt
pagasta attīstība
apbūves vide kopumā
apbūves vide Jūsu ciemā / pilsētā
teritorijas labiekārtojums
vides kvalitāte
gaiss
dzeramais ūdens
gājējiem domātu celiņu infrastruktūra
veloceliņu infrastruktūra
transportam domāto ceļu infrastruktūra
sabiedriskā transporta maršruti un laiks
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi
namu apsaimniekošanas pakalpojumi
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
sabiedriskā kārtība
sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
veselības aprūpe
darba iespējas
kultūras un izklaides pasākumi
sporta un aktīvās atpūtas iespējas
vispārējās izglītības pakalpojumi
pirmsskolas izglītības pakalpojumi
mūžizglītības pakalpojumi
interešu izglītība bērniem
amatierkolektīvi pieaugušajiem
pašvaldības darbs
informācija par pašvaldības darbu
iespēja iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā
iespēja iesaistīties sava ciema / pilsētas attīstības plānošanā / teritorijas attīstībā
pašvaldības īstenotie pasākumi energoefektivitātes jomā
Lūgums sniegt skaidrojumu, ja 8.jautājumā norādīta atbildi "neapmierina".
9. Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā kopš administratīvi teritoriālās reformas (2021.07.-2022.12.)? *
situācija noteikti uzlabojās
situācija drīzāk uzlabojās
situācija drīzāk pasliktinājās
situācija noteikti pasliktinājās
grūti pateikt
pagasta attīstība
apbūves vide kopumā
apbūves vide Jūsu ciemā / pilsētā
teritorijas labiekārtojums
vides kvalitāte
gaiss
dzeramais ūdens
gājējiem domātu celiņu infrastruktūra
veloceliņu infrastruktūra
transportam domāto ceļu infrastruktūra
sabiedriskā transporta maršruti un laiks
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi
namu apsaimniekošanas pakalpojumi
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
sabiedriskā kārtība
sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
veselības aprūpe
darba iespējas
kultūras un izklaides pasākumi
sporta un aktīvās atpūtas iespējas
vispārējās izglītības pakalpojumi
pirmsskolas izglītības pakalpojumi
mūžizglītības pakalpojumi
interešu izglītība bērniem
amatierkolektīvi pieaugušajiem
pašvaldības darbs
informācija par pašvaldības darbu
iespēja iesaistīties pašvaldības lēmumu pieņemšanā
iespēja iesaistīties sava ciema / pilsētas attīstības plānošanā / teritorijas attīstībā
pašvaldības īstenotie pasākumi energoefektivitātes jomā
10. Kāds ir Jūsu viedoklis par satiksmes organizācijas izmaiņām Podnieku kvartālā?
Clear selection
Lūgums pamatot atbildi uz 10.jautājumu.
11. Jūsu ieteikumi, plānojot jauno izglītības iestādi Podnieku kvartālā
12. Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam "Es ieteiktu Ādažu novadā dzīvot saviem draugiem"?
Clear selection
Lūgums pamatot atbildi uz 12.jautājumu.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy