แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2560
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2560
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
สำรวจความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
คำชี้แจง : โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และพิจารณาช่องที่ตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุด ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ปรับปรุง
5
4
3
2
1
1 การประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
2 ลำดับขั้นตอนของพิธีการ
3 การประกวดวาดภาพระบายสี
4 การรณรงค์ให้เห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด เช่น วิทยากรตำรวจให้ความรู้ ป้านนิเทศ เป็นต้น
5 การจัดกิจกรรมครั้งนี้กระตุ้นให้เห็นถึงโทษ และพิษภัยของสารเสพติดเพียงใด
6 ความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ระบบอีเมล์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms