Техничар за обликовање намештаја и ентеријера -Матурски испит за проверу стучно-теоријских знања
Драги ученици,

Надамо се да ће вам овај тест помоћи да се успешно припремите за
предстојећи матурски испит. Питања на овом тесту су преузета из Приручника
за полагање матурског испитa:
МАТУРСКИ ИСПИТ
ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА
Приручник о полагању матурског испита
у образовном профилу
ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА
Београд, мај 2019.

Највећи број бодова који можете да добијете на тесту је 100.

Одговори на питања и начин бодовања тачних одговора су прилагођени систему
који користимо за израду теста и нису у потпуности једнаки онима на
испиту.

Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи
и пратите упутства о начину на који треба да га решите.
Тест можете радити више пута.

Желимо Вам много успеха у раду!
1.Високо кондензована фенол-резорцин-формалдехидна лепила са 80% суве масе користе се за: ( означи тачан одговор )
1 point
Clear selection
2.Синтетичке смоле су високовискозне у стању (фази): ( означи тачан одговор )
1 point
Clear selection
3.Ексцентрично учвршћен радни алат код надстоне глодалице користи се за: ( означи тачан одговор )
1 point
Clear selection
4.Mеханички елементи лишћара су: ( означи тачан одговор )
1 point
Clear selection
5.Да би се одредио коефицијент чистоће дебла потребно је дужину чистог дебла поделити са: ( означи тачан одговор )
1 point
Clear selection
6.Просечна тачка засићености влакана водом износи: ( означи тачан одговор )
1 point
Clear selection
7.На слици је приказан профил који на стоној глодалици треба израдити целом дужином детаља. Одреди на који начин би подесио водилице на машини тако што ћеш означити тачан исказ:
2 points
Captionless Image
Clear selection
8.Одредити који од наведених начина се односи на спајање машинских делова у чврсту, нераздвојиву везу. ( означи - потврди-чекирај тачне одговоре )
2 points
9.Од наведених технолошких процеса заокружити бројеве испред процеса који не припадају финалној обради дрвета: ( означи - потврди-чекирај тачне одговоре )
2 points
10.Означи бакуљаве врсте дрвећа. ( означи - потврди-чекирај тачне одговоре )
2 points
11.Одредити које тврдње су тачне: ( означи - потврди-чекирај тачне одговоре )
2 points
12.Са списка полуфиналних производа од дрвета издвој оне који нису обухваћени појмом „везано – слојевито дрво“: ( означи - потврди-чекирај тачне одговоре )
2 points
13. Допуни следећу реченицу: Завршно брушење обавезно се врши у смеру... ( одговор написати ћирилицом )
1 point
14. На празним местима означеним цртицама треба да стоји : Време везивања топљивог лепила је у просеку ----- секунди, а настаје хлађењем лепила од почетних --- С на ----С . ( означи тачан одговор )
1 point
Clear selection
15. Допуни реченицу на месту где су цртице: Вијци су машински елементи за спајање конструктивних делова у------------ везу. ( одговор написати ћирилицом )
2 points
16. На празним местима означеним цртицама треба да стоји: За фино наношење лепила дубина бразда на гуменом омоту ваљка износи ---- mm, а број гребена је ---- по метру дужном. ( означи тачан одговор )
2 points
Clear selection
17. На празним местима означеним цртицама треба да стоји: Код широкотрачне брусилице са деформишућим гуменим ваљком, тврдоћа ваљака за калибрирање је --- шора, а ваљака за брушење и полирање --- шора ( означи тачан одговор )
2 points
Clear selection
18.На празним местима означеним цртицама треба да стоји:Притисак при лепљењу КФ лепилима износи------- MPa/cm² за меке врсте дрвета, а за тврде ------ MPa/cm². ( означи тачан одговор )
2 points
Clear selection
19.Допуни у одговору шта треба да стоји у реченици на месту цртица: Избор ширине траке се, код трачних тестера, одређује у зависности од ----------- која се реже и од --------- материјала. ( одговор написати ћирилицом )
2 points
20.Допуни у одговору шта треба да стоји у реченици на месту цртица: MDF плоче су плоче влакнатице --------- густине и израђују се ------- поступком ( одговор написати ћирилицом )
2 points
21. Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. Редослед од горе на доле на цртицама треба да буде: ( означи тачан одоговор )
1 point
Captionless Image
Clear selection
22.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. Редослед од горе на доле на цртицама треба да буде: ( означи тачан одоговор )
1 point
Captionless Image
Clear selection
23.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. Редослед од горе на доле на цртицама треба да буде: ( означи тачан одоговор )
2 points
Captionless Image
Clear selection
24.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
2 points
Captionless Image
25.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
2 points
Captionless Image
26.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
2 points
Captionless Image
27.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
2 points
Captionless Image
28.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
2 points
Captionless Image
29.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
30.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
31.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
32.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
2 points
Captionless Image
33.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
34.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
35.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
36.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
37.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
38.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
39.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
40.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
41.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
3 points
Captionless Image
42.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
4 points
Captionless Image
43.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
4 points
Captionless Image
44.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
4 points
Captionless Image
45.Повежи и уреди појмове према захтеву на слици. У одговору написати којим редом иду бројеви на слици од горе према доле: (oдговор написати као низ цифара без размака и знакова интерпункције)
4 points
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Завод за унапређивање образовања и васпитања. Report Abuse