Thông tin đăng ký học tại võ đường Việt Nam Vĩnh Xuân Nội gia Quyền

Do điều kiện của võ đường, việc tiếp nhận môn sinh mới có nhiều hạn chế. Tuy nhiên khi võ đường chúng tôi mở lớp mới, ngoài việc ưu tiên những người được các anh chị em trong võ đường đứng ra giới thiệu, chúng tôi vẫn tiếp nhận những anh chị em để lại thông tin đăng ký tập luyện với võ đường qua trang web và email của võ đường. Chỉ có điều, do chúng tôi không thường xuyên tiếp nhận môn sinh, mà chỉ tiếp nhận khi có điều kiện mở lớp mới, do đó thời gian chờ mở lớp có thể kéo dài. Rất mong các bạn thông cảm. Các bạn có thể đến tập ở những địa điểm dạy Vĩnh Xuân khác mà chúng tôi có đăng tải địa chỉ trên trang web võ đường. Hoặc các bạn có thể chờ, khi mở lớp chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp tới các bạn đã đăng ký và để lại thông tin liên hệ theo mẫu dưới đây. Các bạn vui lòng xem trước thông tin thêm về võ đường và các địa điểm tập luyện trong mục Giới thiệu.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question