สายตรงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ข้อตกลง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ และร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยขอให้ท่าน
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งส่งตรงถึงคณบดีได้ทันที ข้อความร้องเรียนทุกฉบับจะส่ง
ตรงถึงท่านทราบทางอีเมล ท่านอาจติดต่อกลับท่านผ่านทางอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่าน
ได้กรอกไว้ในแบบฟอร์ม
*จำเป็น
Email address *
ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ *
ชื่อ-สกุล
E-mail ผู้ติดต่อ *
E-mail
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
รายละเอียดเรื่องที่ติดต่อ
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy