KWESTIONARIUSZ OCENY PRZEBIEGU STUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII SGGW W WARSZAWIE

Doktorantko/Doktorancie!
Zwracamy się z prośbą o udział w ankiecie oceny studiów doktoranckich na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie. Do jej przeprowadzenia skłania nas troska o jakość kształcenia na naszym Wydziale.
Ankieta jest całkowicie anonimowa.
Dziękujemy za pomoc i poświęcony czas!

  I. ORGANIZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  konsultacji w sprawach merytorycznych (metodyka badań, interpretacja wyników)
  pomocy w zdobywaniu środków finansowych na badania
  stwarzania możliwości udziału w konferencjach naukowych
  wspierania publikowania wyników eksperymentów
  kultury osobistej
  Please enter one response per row
  Opiekun/promotor
  Kierownik studiów doktoranckich
  Kierownik zakładu/katedry, w której jesteś doktorantem
  Dziekan wydziału
  Please enter one response per row

  II. DYDAKTYKA

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  III.

  This is a required question
  This is a required question