แบบฟอร์มลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หลักการเขียนตำราและหนังสือ” วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562
ขออภัยค่ะปิดรับลงทะเบียนแล้ว เนื่องจากที่นั่งเต็มก่อนกำหนดค่ะ
หากสนใจโครงการอบรมในรอบปีงบประมาณ 2563 ยังมีอีกหลายเรื่องการอบรมที่น่าสนใจ
สามารถติดตามได้ทางเพจ หรือเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการได้นะค่ะ
ขอบคุณค่ะ
This form was created inside of Mae Fah Luang University. Report Abuse