Sessió informativa Escola Fil 2021-22/ Sesión informativa Escola Fil 2021-22 (08.09.21)
FITXA D'INSCRIPCIÓ/FICHA INSCRIPCIÓN
Nom i cognoms/ Nombre y apellidos *
Adreça electrònica/ Correo electrónico *
Població/ Población *
Com t'ha arribat la informació d'aquesta xerrada?/ ¿Cómo te ha llegado la información de esta charla? *
Ens autoritzes a inscriure't al nostre butlletí?/ ¿Nos autorizas a inscribirte en nuestro boletín?
Clear selection
Tractament i protecció de dades de caràcter personal/ Tratamiento y protección de datos de carácter personal
D’acord al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades que voluntàriament ens cediu seran incorporades a la nostra base de dades a fi i efecte de gestionar la teva inscripció. No se’n farà cap ús extern ni es facilitaran a tercers sense el vostre consentiment explicit. En qualsevol cas podràs exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició i limitació a el tractament de les seves dades, escrivint a l'adreça info@filalagulla.org

Més informació: http://filalagulla.org/clausula-compliment-llei-proteccio-dades/

De acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos, y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, os informamos que los datos que voluntariamente nos cedéis serán incorporados en nuestra base de datos con el fin de gestionar tu inscripción. No se hará ningún uso externo ni se facilitarán a terceros sin tu consentimiento explícito. En cualquier caso podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación a el tratamiento de sus datos, escribiendo a info@filalagulla.org

Més informació: http://filalagulla.org/clausula-compliment-llei-proteccio-dades/
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fil a l'Agulla SCCL. Report Abuse