ИРЗ Истражување – Анкетен прашалник
Овој прашалник е подготвен за потребите на Здружението Институт за развој на заедницата (ИРЗ) Тетово со цел да се одреди позиционирањето и репутацијата на организацијата во НВО секторот.

Прашалникот е анонимен.
Прашалникот понатаму ќе се користи за креирање на комуникациска стратегија со целните групи.

1. Пол *
2. Години *
3. Брачен статус (дали сте во брак) *
4. Етничка припадност *
5. Живеете во *
6. Степен на образование *
7. Занимање *
8. Приходи *
9. Кога ќе го слушнете зборот НВО (невладина организација) на што ве асоцира највеќе? *
Your answer
10. Кога ќе ви се спомене НВО (невладина организација) на која организација мислите? *
11. Дали сте вклучени во работа на некоја невладина организација? *
12. Ако да, во која и во која нивна програма?
Your answer
13. Какви активности подржувате? *
Required
14. Кои се придобивките од вашата вклученост во нивната работа? *
Your answer
15. Дали се гледате себеси во таа организација во наредни 10 години? *
Your answer
16. Дали сакате да им помагате на другите? *
Your answer
17. Доколку ви се укаже прилика за волонтерство и со тоа да им помогнете на другите, дали би прифатиле? *
Your answer
18. Според вас што се подразбира под зборот волонтер / волонтирање? *
Your answer
19. Која мотивација ја имавте кога станавте волонтер? / Што би ве мотивирало да станете волонтер? *
Your answer
20. Кои очекувања ги имате како волонтер? / Кои очекувања би ги имале доколку би биле волонтер? *
Your answer
21. Кои се придобивките од тоа што сте волонтер? / Што би сакале да постигнете со волонтирање? *
Your answer
22. Во двоумење сте дали сакате да станете волонтер. На кој начин би сакале некоја организација да ви пристапи? *
Your answer
23. Дали имате слушнато за Здружението Институт за развој на заедницата (ИРЗ) Тетово? *
Your answer
24. Како сте слушнале за здружението?
25. Ако сте слушнале, како се чуствувате во врска со ова здружение? Обележете одговор од 1 до 5 кад 1 е многу негативно а 5 многу позитивно *
Your answer
26. Дали сте запознаени со активностите и услугите кои ги нуди ИРЗ? *
Your answer
27. Дали имате доверба во ИРЗ како бренд? Обележете од 1 до 5, каде 1 е воопшто немам доверба, а 5 имам многу доверба *
28. Дали би се вклучиле во работата на ИРЗ и наведете ги причините *
Your answer
29. Пет зборови со кои би го опишале Здружението Институт за развој на заедницата *
Your answer
30. На скала од 1 до 5 (1 е најлошо, а 5 најдобро) како би го оцениле ИРЗ во следното:
Квалитет на спроведени проекти *
Професионалност *
Активности и услуги кои ги нуди *
Комуникација со целни групи *
Соработка со други организации *
ИРЗ како партнер *
Персонал на ИРЗ *
Транспарентност на организацијата *
Иновативност во работата *
Застапеност и активност на социјални мрежи и интернет *
Лице-в-лице пристап *
Бренд *
Репутација *
31. Препораки како да се подобри ИРЗ во својата работа *
Your answer
32. Дали би го препорачале ИРЗ на пријател / соработник? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service