KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SZKOŁY POLICEALNEJ
WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022
KIERUNEK KSZTAŁCENIA: *
DANE SŁUCHACZA:
Nazwisko: *
Imiona: *
Data urodzenia: *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia: *
Adres zamieszkania: *
Numer telefonu kontaktowego: *
Adres e-mail: *
Adres do korespondencji (wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania):
Ukończona szkoła: *
Rok ukończenia szkoły: *
MM
/
DD
/
YYYY
Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności: *
Jestem zatrudniona/y: *
Miejsce pracy:
KLAUZULA INFORMACYJNA *
Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie, os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów. Kontakt do administratora: tel. 15 861 18 01 lub email: ozarow@poczta.onet.pl.2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - e-mail: iod@arx.net.pl.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz realizacji pozostałych zadań szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.4. Zespół Szkół może przetwarzać również dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, w zakresie i celu określonych w treści takiej zgody – na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym lub podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.7. Zespół Szkół przechowuje dane osobowe przez okres wymagany przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów.8. Przysługują Państwu prawa: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.9. Przysługuje Państwu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości uczestniczenia w rekrutacji. Jeżeli przetwarzanie miałoby odbywać się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy