Arbeidsrettetkurs i Honningsvåg

Tid: Mandag 18. februar
kl. 14.30 -16.30
Sted: Honningsvåg Brygge, Vågen 1 i 3 etg
Kursholder: NHO advokat Randi Pedersen

Tema : Ny lovgivning og ny rettspraksis i 2013 på arbeidsretten og
selskapsrettens område.


Arbeidsretten. Arbeidstvistloven og lønnsnemndsloven
Nye permitteringsregler
Godkjenning av renholdsvirksomheter og kjøp av renholdstjenester
Virksomhetsoverdragelser – diskriminering
Virksomhetsoverdragelser - erstatningsplikten
Aldersdiskriminering

Selskapsretten. Lovendringer – aksjekapitalkravet Aksjelov og almennaksjelov
Gransking
Stemmerettsbegrensninger

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question