แบบสอบถามการมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน
ตอนที่ 2 การอ่านหนังสือจากในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ตอนที่ 3 การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการฟังและการดูจากแหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms