Ankieta PONE Goczałkowice-Zdrój - prosimy wysłać do 16 kwietnia br.
Gmina Goczałkowice-Zdrój przystąpiła do opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji”, który to dokument pozwoli na pozyskanie środków i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie.

Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z pozyskanych środków zewnętrznych, a także od inwestorów.
Do złożenia wniosku potrzeba jednak informacji o planowanych przez mieszkańców inwestycjach.
W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia niniejszej ankiety, która posłuży opracowaniu dokumentu PONE oraz umożliwi ubieganie się o dofinansowanie.


Wypełniając ankietę i przesyłając ją poprzez naciśnięcie przycisku PRZEŚLIJ mieszkaniec oświadcza, że:
1. Ja niżej podpisany, działając w trybie art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 z 2002 r. poz. 926 z pózn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Goczałkowice-Zdrój
2. Dane osobowe gromadzone są w celu opracowania Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój
3. Moja zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna; zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych i ich poprawiania.

W razie pytań, uwag związanych z ankietą lub Programem prosimy o kontakt z:
• Urzędem Gminy Goczałkowice-Zdrój – tel. 32 736 24 12
• Firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój sp. z o.o., która zajmuje się opracowaniem dokumentu i wniosku – tel. 794 243 787, 792 243 788, e-mail: justyna.zastrzezynska@ekoscan.pl

Rok budowy budynku
Your answer
Powierzchnia ogrzewana budynku [m2]
Your answer
Czy budynek posiada ściany zewnętrzne ocieplone: *
Czy budynek posiada dach/stropodach ocieplony: *
Jaki jest stan okien w budynku: *
Rok produkcji kotła/pieca:
Your answer
Stosowane obecnie źródło ciepła: *
Required
Przygotowanie ciepłej wody obecnie:
W budynku zamontowano: *
Required
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms