แบบประเมินความพึงพอใจ การรับรู้แหล่งให้ข้อมูลการบริการของคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา2559
ขอนักศึกษาทุกท่าน ช่วยประเมินความพึงพอใจการรับรู้แหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของคณะฯ ต่อไป
ขอทุกท่านประเมินในหัวข้อต่อไปนี้
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
ข้อมูลของบริการทั่วไป
ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย
ข้อมูลของงานบริการอนามัยและประกันสุขภาพ
ข้อมูลของด้านทุนการศึกษา
ข้อมูลของแนะแนวด้านการเตรียมและการใช้ชีวิต
ข้อมูลของบริการนักศึกษาวิชาทหาร
ข้อมูลของบริการด้านหอพัก
ข้อมูลของบริการงานทะเบียน
2.ท่านเห็นว่าคณะฯ ควรเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆในเรื่องใดบ้าง ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าฯ
Your answer
3.ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms