Fòm Konferans Enskripsyon Komite Konsèy Elèv K ap Aprann Lang Angle (DELAC)
Biwo Elèv k ap Aprann Anglè nan Lekòl Piblik Boston yo, ta renmen envite tout paran elèv k ap aprann anglè ak òganizasyon kominotè ki travay avèk yo,nan premye konferans pou ane akademik 2017-2018 la. Se 7yem konferans depi l te komanse an 2015 epi se kote fanmi EL yo gen chans patisipe nan atelye ak rezo ansanm ak lòt fanmi yo ak otorite nan distri a

Nan konferans sa a, patisipan yo ap gen opòtinite pou kouri kòm kandida pou manm egzekitif pou komite DELAC.

Dat ak Lè a: Vandredi 3 Novanm 2017 a 6 - 8è diswa
Adrès: 2300 Washington st, 2nd floor Boston, MA 02119

Vizyon DELAC la se pou kreye yon komite miltikiltirèl ak miltietnik paran dirije ki gen ladann paran Elèv K Ap Aprann Lang Angle (ELL) ak manb kominote a. Travay yo se pou bay ofisyèl lekòl yo ak distri a rekòmandasyon sou kijan pou amelyore pwogram ak sèvis pou elèv ELL yo.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Boston Public Schools. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms