แบบทดสอบจุดประสงค์ บทที่ 3
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกท่ี่สุด เพียงคำตอบเดียว
ชื่อ - สกุล
Your answer
ห้อง
Your answer
เลขที่
Your answer
1. คอมพิวเตอร์ประเภทใด ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียน
2. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของคอมพิวเตอร์
3. คอมพิวเตอร์สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้ คือข้อใด
4. ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานที่มีความเสี่ยง แทนมนุษย์ได้
5. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ใช้กับงานลักษณะใด
6. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อป้อนข้อมูลเข้า
7. อุปกรณ์ใด ใช้ระบบจอสัมผัส (Touch screen)
8. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ scanner
9. เหตุใดคอมพิวเตอร์สามารถทำงานในระยะไกลได้
10. เม้าส์แบบใช้แสงอาศัยหลักการส่งแสงจากเม้าส์ไปยังแผ่นรองเม้าส์ที่มีลักษณะเป็นตารางไปตามแนวแกนใด
11. ข้อใด ไม่ใช่อุปกรณ์รับเข้าแบบกราดตรวจ
12. จอภาพข้อใด ประหยัดไฟ มากที่สุด
13. ข้อใดจัดกลุ่มอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามลักษณะการทำงานได้ถูกต้อง
14. งานประเภทใด นิยมใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพล็อตเตอร์
15. บริษัทที่ต้องพิมพ์ใบเสร็จให้ลูกค้า ควรเลือกเครื่องพิมพ์แบบใด
16. ในการใช้งานของกระดานอัจฉริยะ ต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงใด
17. โมเด็มรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต ชนิดใด ที่สามารถใช้โทรศัพท์ ขณะที่ใช้อินเตอร์เน็ตได้ หรือเป็นระบบที่สายโทรศัพท์ แยกจากสายอินเตอร์เน็ต
18.ข้อใดไม่ใช่คอมพิวเตอร์แบบพกพา
19. อุปกรณ์ต่อพ่วงใด เป็นอุปกรณ์ส่งออก
20. อุปกรณ์ต่อพ่วงใด เป็นอุปกรณ์รับเข้า
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service