Rejestracja tytułów i streszczeń rozdziałów do monografii naukowej pt.: „Naukowe interpretacje przemian w Polsce po 2015 roku”
Ambicją, która towarzyszy przygotowaniu niniejszej monografii jest ukazanie znaczenia przemian w obrębie polskiego systemu politycznego, zachodzących po wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku, i wyjaśnienie na czym to znaczenie polega, z czego wynika oraz jakie podmioty, procesy i struktury są jego źródłami. Nie chodzi przy tym o subiektywne przypisanie sensu temu, co obserwujemy, w czym uczestniczymy, ani też dosłowne potraktowanie interpretacji jako nadawania znaczenia; chodzi o ujawnienie znaczenia zmian poprzez szczegółową, heurystyczną analizę i wyjaśnienie bieżących procesów społeczno-politycznych, działań aktorów zbiorowych i sposobów funkcjonowania instytucji, osadzone w szerokim kontekście teoretycznym i oparte na obserwacjach naukowych. Naukowa interpretacja ma szczególną rolę do spełnienia jako instrument poznania – jest ona, jak słusznie zauważa Stanisław Filipowicz, konieczna do ustrukturyzowania wiedzy na dany temat i dalszego jej rozwoju. Sprzyja ona, jak pisze Eugeniusz Ponczek, „naukowemu rozpoznawaniu znaczeń i kontekstów społeczno- politycznych, które aktorzy polityczni nadają mniej lub bardziej świadomie swoim zachowaniom oraz decyzjom i działaniom politycznym”; „w badaniach politologicznych nie chodzi wyłącznie o gromadzenie wiedzy faktograficznej na temat zdarzeń i zjawisk politycznych w sposób niejako encyklopedyczny i kronikarski. Tego rodzaju podejście nie miałoby wiele wspólnego z wartościowym, pod względem poznawczym, badaniem naukowym zjawisk i procesów politycznych”.

Zależy nam, by "Naukowe interpretacje..." nie były próbą wyważania racji między apologetyką a kontestacją przemian w Polsce, lecz prezentowały rzetelną analizę i ocenę wyłącznie z pozycji dostępnej obiektywnej wiedzy naukowej na temat funkcjonowania państwa, społeczeństwa, władzy i mechanizmów polityki. Naukowa odpowiedź na pytanie o znaczenie obserwowanych działań, procesów, zmian, oznacza w istocie odpowiedź na trzy zasadnicze pytania: co jest (co się dzieje)?, dlaczego tak jest (dlaczego tak się dzieje)? i co z tego wynika? Ostatecznym celem interpretacji zjawisk społeczno-politycznych jest ustalenie, co można powiedzieć lub – upraszczając – co te zjawiska mogą nam „powiedzieć” o kondycji polskiej polityki, państwa i społeczeństwa, a także czego możemy się spodziewać w przyszłości. Interpretacja naukowa to forma badania rzeczywistości, objaśniania jej mechanizmów, które to działania mają pozwolić, jak wyjaśnia to cytowany już E. Ponczek, na „zrozumienie istoty badanych zdarzeń i działań politycznych w kontekście ich usytuowania holistycznego”.


Redaktor monografii dr Piotr Obacz, Uniwersytet Jagielloński

Zachęcamy do przesyłania streszczeń prac.

Nadesłane pełnotekstowe prace będą podlegać rzetelnej i skrupulatnej ocenie recenzentów.

W związku z wyjątkowym charakterem planowanej publikacji procedura doboru prac będzie wyglądała następująco:
– rejestracja tematów i abstraktów proponowanych przez autorów prac,
– weryfikacja i kwalifikacja nadsyłanych zgłoszeń przez koordynatorów procesu wydawniczego (w tym recenzentów) będzie odbywać się tuż po rejestracji tematów i abstraktów (w trybie ciągłym),
– wniesienie opłaty (tylko w przypadku akceptacji zgłoszenia), wysokość opłaty 279 zł (dotyczy jednego rozdziału, niezależnie od liczby autorów), istnieje możliwość otrzymania faktury (uwaga, niezbędne w przypadku finansowania publikacji ze środków uczelni – prosimy o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury na adres monografie@wydawnictwo-tygiel.pl),
– nadsyłanie prac w wersji elektronicznej przez autorów na adres monografie@wydawnictwo-tygiel.pl oraz oryginałów oświadczeń autorów w wersji papierowej na adres biura Wydawnictwa Naukowego TYGIEL, ul. Głowackiego 35/341, 20-060 Lublin (szczegóły w mailu zwrotnym potwierdzającym akceptację tematu i abstraktu),
– recenzja prac i nanoszenie ewentualnych poprawek przez autorów,
– korekta językowa rozdziałów,
– skład, łamanie i publikacja książek w bibliotece cyfrowej (bc.wydawnictwo-tygiel.pl),
– wydruk wersji papierowych.

Po publikacji prace będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych czytelników bez logowania (open access).

Jednorazowo można zarejestrować tylko jeden temat. W przypadku chęci publikacji więcej niż jednego rozdziału w danej monografii (jednak nie więcej niż 3 tematy do jednego tytułu monografii), należy za każdym razem od nowa wypełnić formularz, podając wszystkie dane. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany tytułu monografii.


W przypadku pytań, bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym monografie@wydawnictwo-tygiel.pl.
Dane kontaktowe Autora
Podane dane są niezbędne do przyjęcia i rejestracji tematu, a także będą wykorzystane do kontaktu z Autorem w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszonego tematu do monografii.
Pan/Pani *
Imię i Nazwisko *
Adres e-mail Autora *
Na niniejszy adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia bądź odrzucenia propozycji pracy oraz korespondencja związana ze zgłoszonym rozdziałem.
Numer telefonu *
Podanie numeru telefonu jest obowiązkowe. Kontakt telefoniczny jest wykorzystywany zawsze, gdy konieczna jest szybka wymiana informacji.
Proponowany tytuł i abstrakt rozdziału
Podane poniżej informacje będą podlegać weryfikacji i ocenie, następnie zaś zostanie przesłana informacja do Autora pracy.
Tytuł w języku polskim *
Abstrakt w języku polskim *
1 500-2 000 znaków ze spacjami, krótkie streszczenie proponowanej pracy. Po akceptacji Autor zostanie poproszony o przesłanie pełnego tekstu rozdziału.
Akceptuję regulamin publikacji rozdziałów w monografii www.wydawnictwo-tygiel.pl/regulamin-publikacji/ *
Akceptuję politykę prywatności Wydawnictwa Naukowego TYGIEL sp. z o. o. zamieszczoną na stronie www.wydawnictwo-tygiel.pl/polityka-prywatnosci/ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy