Salón Piva Bratislava Júl 2020
Termín craft beer festivalu Salón Piva Bratislava Júl 2020:
streda 8.7.2020 16:00 – 23:00 hod.
štvrtok 9.7.2020 16:00 – 23:00 hod.
piatok 10.7.2020 16:00 – 23:00 hod.

Miesto craft beer festivalu Salón Piva Bratislava Júl 2020:
Stará tržnica, nám. SNP 25, Bratislava

Uzávierka prihlášok je 26.6.2020
Email address *
Stará tržnica Bratislava
Stará tržnica, Bratislava
ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA / REGISTRÁCIA
• Tento formulár slúži ako Záväzná prihláška vystavovateľa na Salón Piva Bratislava Júl 2020, ktorý sa bude konať v priestoroch Starej tržnice v Bratislave v dňoch 8.-10.7.2020

• Termín uzávierky prihlášok je 26.6.2020

• Vzhľadom k limitovaným výstavným priestorom si organizátor vyhradzuje právo po naplnení plochy odmietnuť prihlášku zaslanú aj do uvedeného termínu. Za pochopenie ďakujeme.

• Registrácia je záväzná až po jej mailovým potvrdením organizátorom.

• Za jeden pivovar sa môžu zúčastniť max. 3 osoby (stuff)

• Vystavovateľom poskytujeme plochu a stoly za poplatok (cenník viď nižšie).

• Po potvrdení prihlášky organizátorom je vystavovateľ povinný zaslať organizátorovi do 3 dní nasledovné tlačivá: Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov, Rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o ambulantnom predaji, Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, alebo výpis z obchodného registra, Úradný záznam o pridelení daňového kódu eKasy (VRP) alebo Čestné vyhlásenie (platí iba pre firmy/osoby ktoré nie sú povinné používať eKasu), Splnomocnenie (zastupovanie vystavovateľa organizátorom Salónu Piva voči mestskej časti v ktorej sa Salón Piva uskutoční). Tlačivá na vyplnenie vám zašleme mailom po potvrdení vašej účasti. Viac v Všeobecných výstavných podmienkach čl.3 bod 10.

• Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, Vás budeme priebežne informovať o prípadných ďalších povinnostiach, alebo zmenách, ktoré neustále sledujeme.

• Bližšie informácie o podujatí a o predchádzajúcich ročníkoch nájdete aj na stránke: www.salonpiva.beer

• Organizátorom Craft Beer Festivalu Salón Piva Bratislava je Marko production s.r.o., Jakabova 57, 821 04 Bratislava, Slovakia, IČO: 47 708 441, IČ DPH: SK2024062854, email: craftbeer@salonpiva.beer,
Spoluorganizátor: OZ Craft Slovensko

Vyplnením tohto formulára dávajú účastníci súhlas na spracovanie a použitie osobných údajov.
Na Salón Piva Bratislava Júl 2020 sa záväzne prihlasujem ako: *
Budem mať v ponuke pivo, ktoré má na Salóne Piva slovenskú premiéru: *
Názov pivovaru (pivovarov) ktoré budem prezentovať *
Vyplňte vaše kontaktné údaje
Názov Pivovaru / Distribútora / Food (pod akým menom budete vystupovať na festivale): *
Obchodný názov vystavovateľa (podľa obch. registra): *
Adresa sídla spoločnosti: *
IČO: *
DIČ: *
IČ DPH (ak nie ste plátcom DPH, napíšte "nie"): *
Adresa na korešpondenciu:
(pokiaľ nie je totožná s adresou sídla)
Meno zodpovednej osoby s ktorou budeme ďalej komunikovať: *
Telefonický kontakt zodpovednej osoby: *
(najlepšie mobil)
Link na vašu webstránku, FB page, alebo Instagram profil: *
Objednávka
Základný modul je šírky 2m (400,-€ bez DPH). Každý ďalší začatý šírkový meter je spoplatnený sumou 100,-€ bez DPH
Objednávam si priestor o šírke (max. 6m): *
Objednávam si bezplatné zapožičanie: *
Required
ŠPECIFIKÁCIA TYPU ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY A JEJ PRÍKONE
Cena za el. energiu je zahrnutá v cene prenájmu. Potrebujeme presný príkon za celý objednaný priestor!!! Kapacita el. siete je obmedzená, organizátor podujatia si preto vyhradzuje právo zasiahnuť do množstva el. zariadení v stánku.
Aký typ elektrickej zásuvky potrebujem: *
Required
Potrebujem zásuvky o celkovom príkone v kW: *
Vaše ďalšie požiadavky:
Súhlas
Súhlasím so znením Všeobecných výstavných podmienok, ktoré sú uverejnené na: https://bit.ly/SP72020_VVP *
Required
POTVRDENIE
1. Prehlasujem, že si záväzne objednávam priestor len pre seba (svoju firmu) a v týchto priestoroch nebude prezentovaná iná firma, príp. produkty inej firmy. V opačnom prípade musí byť uvedený aj spoluvystavovateľ
(registračný poplatok pre spoluvystavovateľa je 250,- € bez DPH).

2. Zaväzujem sa rešpektovať a včas zaplatiť veľkosť a druh výstavnej plochy potvrdenej organizátorom.

3. Vyplnením tohto formulára dávam súhlas na spracovanie a použitie osobných údajov.

4. Som povinný zabezpečiť na vlastné náklady, aby tovar vystavovaný, ponúkaný a predávaný na festivale Salón Piva, konaného v dňoch 8.10.7.2020 v Starej tržnici Bratislava, bol v tom čase uvedený na trh Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie.

5. Zaväzujem sa dodržiavať všetky opatrenia, ktoré budú v platnosti v súvislosti s pandémiou Koronavírusu v dňoch konania festivalu.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy