MATRÍCULA EXTRAESCOLARS PAVELLÓ MUNICIPAL CURS 2019-2020
Benvolgudes famílies:

L'Ajuntament de Moià ofereix activitats extraescolars esportives al Pavelló Municipal d'Esports de Moià durant el curs 2019/2020:

- Patinatge
- Bàsquet
- Multiesports (NOVETAT!!)

Qualsevol dada aportada en aquest formulari que tingui alguna variació a partir d’ara ha de ser comunicat per escrit a pavello@moia.cat. Si esdevé algun canvi dins d’aquest curs escolar, ha de ser comunicat al mateix correu electrònic i tindrà efectes sobre el trimestre natural següent al de la data de recepció.

Tota la documentació que complementa la preinscripció, es pot fer arribar per les següents vies:
- En format digital (escaneig) a pavello@moia.cat
- En format paper (fotocòpia) a l'OAC (l'Oficina d'Atenció al Ciutadà) de l'ajuntament

Preus regulats per l'ordenança fiscal número 21. - Ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis

Per dubtes i/o incidències podeu trucar al 938300000, al 654 346 146 o bé escriure a pavello@moia.cat
Esports que realitzarà
Esport/s *
MOLT IMPORTANT! Si inscrius al teu fill/a a més d'un esport selecciona més d'una opció. En el cas del PATINATGE s'ha de contemplar la possibilitat de realitzar o no el Festival de Patinatge que també tindrà un cost addicional (vestuari). Durant el curs ja s'indicarà quan i com fer aquest pagament. En el cas que es vulguin realitzar dues o més activitats consultar els preus estipulats.
Required
Indica si hi ha germans que també fan alguna activitat extraescolar al pavelló *
S’aplicarà el descompte pertinent a germans (10% de descompte en cas de 2 germans, 15% de descompte en cas de 3 o més germans. No acumulable amb els descompte de família nombrosa)
Número total de membres de la mateixa família inscrits a les extraescolars del pavelló *
Your answer
Família nombrosa o monoparental *
S'aplicarà el 10% de descompte (prèvia presentació del carnet de benestar social)
Dades de l'alumne
Nom *
Your answer
Cognoms *
Your answer
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
DNI
12345678A
Your answer
Adreça *
Carrer, número, codi postal i població
Your answer
Dades del pare, mare o tutor
Nom *
Your answer
Cognoms *
Your answer
DNI *
Your answer
Data de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Telèfons en cas d'emergència *
Your answer
Telèfon 2 *
Your answer
Correu electrònic *
Your answer
Pagament
Forma de pagament *
Els REBUTS BANCARIS corresponents a les quotes de les extraescolars es cobraran a principi dels mesos de novembre, febrer i maig. Si es vol fer ingrés en efectiu s'haurà d'efectuar a principis dels mesos de novembre, febrer i maig al compte de l'Ajuntament de Moià de l'entitat La Caixa, número ES17-2100-0069-06-0200000342. Els participants a les activitats extraescolars hauran de satisfer l'import corresponent a l'assegurança el mes de febrer.
Dades bancàries
Titular/s del compte
Your answer
Nom de l'entitat
Your answer
Número de compte
(IBAN) 0000 0000 - 0000 - 00 - 0000000000 (Recordeu que els quatre primers dígits pertanyen al número IBAN)
Your answer
Aspectes sanitaris
Qualsevol canvi al llarg del curs haurà d'ésser comunicat als entrenadors
Cal informar de possibles malalties o tractaments de l'alumne
Si a l'apartat anterior heu seleccionat "altres" expliqueu quina/es
Your answer
Autoritzacions
Autoritzo a que la fotografia del/la meu/va fill/a pugui ser divulgada a nivell escolar *
Autoritzo que la foto del meu fill/a pugui ser divulgada pels perfils oficials del Pavelló Municipal de Moià i l'Ajuntament de Moià, de Twitter, Instagram, Facebook i plataforma web? *
Autoritzo a traslladar el/la meu/va fill/a a un centre sanitari si fos necessari *
Autoritzo a que el/la meu/va fill/a surti sol/a del pavelló al finalitzar l'extraescolar *
Documentació que cal aportar
Disposa de 10 dies per aportar la documentació que manca; en cas contrari la inscripció no podrà ser cursada

1) Fotocòpia del DNI de l'alumne/a (o targeta de residència on consti el NIE en el cas de persones estrangeres)
2) En cas de ser menor de 18 anys caldrà portar la fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor
3) Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental (si s'escau)
4) Fotocòpia de la targeta sanitària

Tota aquesta documentació que complementa la inscripció, es pot fer arribar per les següents vies:
- En format digital (escaneig) a pavello@moia.cat
- En format paper (fotocòpia) a l'OAC (l'Oficina d'Atenció al Ciutadà) de l'Ajuntament
Signatura
Amb aquest document, el signant declara conèixer i acceptar el formulari d'inscripció d'aquest curs escolar *
Persona que signa *
IMPORTANT
Si esdevé algun canvi dins d’aquest curs escolar (canvi o baixa de les activitats), ha de ser comunicat mitjançant un correu electrònic a pavello@moia.cat i tindrà efectes sobre el trimestre natural següent al de la data de recepció.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service