Înscriere la Școala antreprenorială online pentru mame
Draga noastră, bine ai venit la școala virtuală a femeilor care fac afaceri din pasiune.

Ce vei găsi aici?

- motivație zilnică și contact în grupul închis de FB cu alte femei care au afaceri și provocări la fel ca tine;

- webinarii săptămânale;

- lunar, invitația de a ne vedea în mediul offline la întâlnirile Business Mom Club;

- posibilitatea de a adresa intrebari trainerilor și de a împărtăși informații.


Pentru înscriere este obligatorie completarea acestui formular. Vei primi apoi un email de confirmare.
Ulterior e nevoie de achitarea unui avans de 1000lei în contul

RO71BTRLRONCRT0252540401 deschis la Banca Transilvania

cu mențiunea CONTRIBUȚIE SCOALA ANTREPRENORIALA.

După ce ai completat formularul, ai primit confirmarea și factura și ai achitat avansul, te rugăm să ne trimiți dovada plății pe adresa contact@happymoms.ro.

Mulțumim!

Echipa Happy Moms

Sign in to Google to save your progress. Learn more
REGULAMENT
1. Sunt eliminate persoanele care folosesc un ton defăimător, pesimist, atotștiutor.
2. Happy Moms este marcă înregistrată, folosirea numelui, logo-ului sau a oricărui printscreen care le conține, preluat în afara grupului, este interzisă. Postarile efectuate în cadrul grupului sunt informative, modalitatea în care se folosesc aceste informații și eventualele efecte produse nu reprezintă responsabilitatea Asociației sau adminilor grupului.

Toate informațiile postate online au caracter pur informativ. Asociația Happy Moms, membrii sau adminii grupului nu își asumă nicio responsabilitate pentru modul în care sunt gestionate sfaturile sau informațiile primite.

Apartenența la acest grup confirmă citirea, înțelegerea și acceptarea tacită a regulilor grupului. Asociația Happy Moms poate revizui și actualiza regulamentul, fără notificare prealabilă. Membrii grupului au obligația să citească periodic regulamentul.
Citirea și respectarea Regulamentului sunt condiții obligatorii pentru a fi membru *
Required
Nume *
Prenume *
E-mail *
Orașul în care locuiești *
Ce idee de afacere ai? *
Notă informativă date personale
Asociatia Happy Moms prelucrează datele cu caracter personal furnizate în acest formular în scopul informării destinate exclusiv membrilor grupului privind evenimentele viitoare organizate de Happy Moms sau parteneri, beneficii obținute special pentru membrii BMC sau articole scrise de specialiști pentru grup.

1. Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de arogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „Regulamentul” ) Asociația se obligă să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale membrilor asociației și ale oricăror persoane fizice ce intră în contact cu Asociația, obligațiile ce îi revin în baza Regulamentului, precum și drepturile persoanelor fizice prevăzute de Regulament.

2. Prin “date cu caracter personal” în sensul Regulamentului se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Prin persoană vizată se înțelege persoană fizică care intră într-o relație de colaborare cu Asociația.

3. Prin “prelucrare” în sensul Regulamentului se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

4. Modalitatea concretă în care se vor prelucra datele cu caracter personal ale membrilor asociației și ale oricăror persoane fizice ce intră în contact cu Asociația se va stabili prin procedura internă a Asociației privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

5. Asociația va prelucra datele cu caracter personal în baza principiilor reglementate de Regulament, în special în baza principiului legalității.

● Operatorul care prelucrează datele personale este: Asociatia Happy Moms (denumită în continuare „Asociația” ), cu sediul în Str. Caprioarei nr. 8, Sacele, Brasov, identificată cu CUI 33230839.

● Scopul prelucrării: înscrierea și apartenența la grupul online Business Mom Club SAU participarea la proiectele desfășurate de Asociația Happy Moms.

● Drepturile persoanei vizate

Asociația vă informează că aveți următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal:


a) dreptul de a fi informat: aveți dreptul de a cunoaște care sunt datele Dvs. cu caracter personal prelucrate de Asociație. Datele vor fi stocate de Asociație pe o perioadă de 5 ani.

b) dreptul de acces: aveți dreptul să solicitați Asociației o copie gratuită a oricărui tip de date cu caracter personal deţinute cu privire la Dvs.

c) dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține de la Asociație, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. Aveți dreptul de a solicita ca datele Dvs. personale să fie procesate corect, complet şi la zi.

d) dreptul la ștergerea datelor: aveți dreptul de a obține din partea Asociației ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Asociația are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate. În cazul în care datele cu caracter personal a cărui ștergere se solicită, nu pot fi șterse din cauza faptului că Asociația are o obligație legală, rezultată din dreptul intern de a păstra și stoca datele cu caracter personal pentru o anumită perioadă, Asociația vă va comunica motivele refuzului conform procedurii interne de prelucrare a datelor cu caracter personal.

e) dreptul la restricționarea preluncării: aveți dreptul de a obține din partea Asociației restricționarea prelucrării în cazul în care Asociația nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării veți fi informat de către Asociație înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

f) dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-a furnizat Asociației într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Asociației în condițiile art. 20 din Regulament.

g) dreptul la opoziție: în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc. Asociația nu va mai prelucra datele cu caracter personal ale Dvs., cu excepția cazului în care Asociația demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

● Perioada pentru care datele sunt stocate: datele sunt stocate pe o perioadă de 5 ani.

● Aspecte privind stocarea, arhivarea și stergerea datelor cu caracter personal: datele sunt stocate pe medii IT interne ale Asociației. Datele sunt arhivate în arhiva aflată la sediul societății și sunt șterse după expirarea perioadei de 5 ani de la data la care au fost colectate.

Completarea acestui formular reprezintă acceptul tău pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către Asociația Happy Moms.

Pentru exercitarea acestor drepturi, te rugăm să transmiteți un e-mail la adresa contact@happymoms.ro.

Acord prelucrare date cu caracter personal *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy