Matrícula CAMPUS DE NADAL 2017 - 2018
Del 27 al 29 de desembre de 2017 i del 2 al 5 de gener de 2018
DADES PERSONALS
Dades personals del nen/a
NOM *
Your answer
COGNOMS *
Your answer
DATA NAIXEMENT *
Your answer
NÚM. TARGETA SANITÀRIA *
Your answer
ADREÇA *
Your answer
CODI POSTAL *
Your answer
MUNICIPI *
Your answer
CENTRE ESCOLAR *
Your answer
OBSERVACIONS MÈDIQUES *
Especifiqueu, si us plau, si té alguna al·lèrgia o alguna altra consideració que creieu important a tenir en compte (medicació, ha estat operat recentment...)
Your answer
Dades personals (pare, mare o tutor legal)
CORREU ELECTRÒNIC *
Your answer
TELÈFON DE CONTACTE 1 *
Your answer
TELÈFON DE CONTACTE 2
Your answer
Dades d'autorització (pare, mare o tutor legal)
Pràctica d'activitat física *
Com a pare/mare/representat legal declaro sota la meva responsabilitat que el meu fill/a es troba en condicions per a la pràctica de l'activitat física. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions mèdic quirúrgiques que fossin necessàries adoptar en cas d'extrema urgència, sota la pertinent acció facultativa. Així mateix autoritzo, que en cas de malaltia o indisposició, el meu fill/a sigui traslladat de visita al centre de salut més proper.
Drets d'imatge *
Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l'art. 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, atorgo a l'organització el consentiment per poder publicar fotografies a la pàgina web www.omet.santcugat.cat i a d'altres mitjans escrits en format de nota de premsa.
Torns setmanals
Dies *
* Opció de dies esporàdics, trucant a l'OMET: 93 565 70 99
Required
QUOTES
Quotes 1r torn
Quotes 2n torn
FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA
Per tal que la matrícula sigui efectiva, autoritzo a Teampartners SL (empresa concessionària del servei) a fer efectiu el rebut corresponent del Campus de Nadal de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
Dades bancaries *
Número de compte
Your answer
Nom i titular del compte *
Your answer
FULL INFORMATIU
Mitjançant aquest link: http://www.omet.santcugat.cat/index.php/campus-esportius/campus-de-nadal.htmlA, trobareu tota la informació necessària, juntament amb el pdf del calendari d'activitats.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms