АНКЕТНА КАРТА ЗА МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В IV ЕГ „ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ“ – ГР. ВАРНА
Уважаеми ученици,
Вашето мнение е важно за нас. Отговорите Ви ще помогнат да се подобри качеството на образователния процес в IV EГ.
Име, фамилия *
Клас през учебната 2018/2019 година *
Запознат/а ли сте с правилника на училището или други документи и наредби, свързани с организацията на учебния процес или реда в училище? *
Считате ли, че училището ви насърчава, подкрепя и мотивира да постигате по-добри резултати в учебната дейност? *
Считате ли, че училището ви насърчава, подкрепя и мотивира да се развивате допълнително чрез извънкласни занимания (участие в групи за занимания по интереси, спортни отбори и други)? *
Считате ли, че организацията на учебния процес (начин на преподаване на материала, начин на изпитване, задаване на домашни работи) е достатъчно добра, за да постигате успехи в училище? *
В училището научавате ли неща, които ще бъдат важни в живота и за заниманията ви в бъдеще? *
Колко често през миналата учебна година разговаряхте по въпроси, свързани с професионалното ви ориентиране или кариерното ви развитие, с класния ръководител или с педагогическия съветник и/или психолога в училище? *
Знаете ли към кого можете да се обърнете, ако смятате, че имате проблеми в училище? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of IV EG "Frederic Joliot-Curie".