แบบสอบถามการใช้งานเว็บไซต์ K4DS.org
ส่วนที่1: การใช้งานเว็บไซต์
ความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลข่าวสารความรู้
Clear selection
ความทันสมัยของข้อมูลข่าวสารความรู้
Clear selection
ความถูกต้องของเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารความรู้
Clear selection
ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ได้ตรงกับความต้องการ
Clear selection
ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่ได้มีประโยชน์
Clear selection
รูปแบบของหน้าแรกของเว็บไซต์มีความสวยงามน่าสนใจ
Clear selection
การจัดรูปแบบของเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่าน
Clear selection
การจัดรูปแบบของเว็บไซต์ง่ายต่อการเข้าใจ
Clear selection
โดยภาพรวมท่านพึงพอใจในการค้นหาข้อมูลข่าวสารความรู้ด้วย K4DS ในระดับใด
Clear selection
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ www.K4DS.org
Clear selection
ข้อมูลข่าวสารความรู้ใดที่ท่านต้องการค้นหาจาก K4DS มากที่สุด
ความคาดหวังของท่านในการใช้งาน K4DS
ข้อค้นพบ/ความรู้ใหม่ที่ได้ จากการค้นหาโดย K4DS
ปัญหาอุปสรรคที่พบใน K4DS
ข้อเสนอแนะที่ท่านต้องการแนะนำ
ส่วนที่2: ข้อมูลส่วนตัวผู้ตอบ
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
จังหวัดที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
Clear selection
สาขาที่ศึกษา
(เรียงตามลำดับตัวอักษร)
อาชีพปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy