Komunitní plánování sociálních služeb v Libouchci a jeho spadových oblastech

Vážení občané, do rukou se Vám dostává dotazník, který byl sestaven pro tvorbu komunitního plánování sociálních služeb v Libouchci, jeho spádových oblastech a v nejbližším okolí. Dotazník je určen všem, kteří v dané oblasti bydlí, pracují, podnikají či zde tráví čas jinak.

Vyplněním dotazníku získáte jedinečnou možnost zapojit se do tvorby komunitního plánu sociálních služeb. Díky tomu může být na našem území zahájena činnost právě těch sociálních služeb, které potřebujete nebo můžete v budoucnu potřebovat.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question