எளிய ஸ்ரீ வித்யா சாதனை வழிகாட்டி - இணைப்பு படிவம்

ஸ்ரீ ஜோதி படிவம் நிரப்புவதற்கான அறிவுறுத்தல்கள்
1. எல்லா பகுதிகளும் கட்டாயம் நிரப்புதல் வேண்டும்.
2. ஸ்ரீ வித்யா சாதனை பிரசுரத்தினை பலமுறை வாசித்து சாதனை புரிய ஆர்வமுடையவராக இருத்தல் வேண்டும்.
3. நூலில் தரப்பட்ட பிரார்த்தனையினை தினசரி 21 தடவைகள் வாசித்து ஆழ்மனத்தில் பதிப்பித்து வர உங்கள் மனம் தேவியின் சக்தியினை கவரும் ஆற்றல் பெறும். இந்த ஆற்றல் பெற்ற பின்னரே உங்களால் கூறப்பட்ட தியான முறையில் சரியான பலனை துரிதமாக பெற முடியும்.
4. டிவத்தினை நிரப்பிய பின்னர் உங்கள் படத்துடன் மின்னஞ்சல் மூலம் எமது மின்னஞ்சலிற்கு (sithhavidya@gmail.com) அறியத்தரவும்.
5. இந்த சாதனைக்கான மின்னூல் இந்த இணைப்பில் தரவிறக்கி கொள்ளலாம். https://docs.google.com/file/d/0B_q1uZTstapZSXpEaU9lUzRLbk0/edit

சுமனன்
சித்த வித்யா விஞ்ஞானம் - http://yogicpsychology-research.blogspot.com/

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question