Sŵn would like to hear from musicians and those involved in the music industry in Wales // Hoffai Sŵn glywed gan gerddorion a’r rhai sy’n gysylltiedig â’r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.
Name // Enw
Your answer
Email // E-bost
Your answer
Home town/city // Tref/dinas
Your answer
Please select // Dewiswch:
Required
What are your biggest frustrations with the music scene/industry in Wales? // Beth yw’r rhwystredigaethau mwyaf i chi o fewn y sîn/diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru?
Your answer
What do you think can be done to improve it?// Beth yn eich barn fyddai’n bosibl ei wneud i wella hyn?
Your answer
What do you like most about the music scene/industry in Wales? // Beth ydych chi’n hoffi fwyaf am y sin/diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru?
Your answer
Barod is a training scheme for musicians in Wales that offers workshops and masterclasses about the music industry // Cynllun hyfforddi yw Barod ar gyfer cerddorion yng Nghymru ac sy’n cynnig gweithdai a dosbarthiadau meistr sy’n ymdrin â’r diwydiant cerddoriaeth.
If you are a musician, what would you like to learn more about? // Os ydych chi’n gerddor, beth hoffech chi ddysgu mwy amdano?
Your answer
Barod is creating a Music Industry Gathering day in Cardiff for April 2017 which will feature workshops/seminars, networking opportunities and more // Mae Barod yn creu diwrnod Ymgynnull y Diwydiant Cerddoriaeth yng Nghaerdydd ym mis Ebrill 2017 a bydd yn cynnwys gweithdai/seminarau, cyfleoedd i rwydweithio a mwy.
Would you be interested in attending? // A fyddai gennych chi ddiddordeb mewn mynychu’r rhain?
Please sign me up to the Barod mailing list, for updates on forthcoming events. // Rhowch fy enw ar restr bostio Barod, er mwyn imi dderbyn diweddariadau ynglŷn â’r digwyddiadau nesaf.
Thank you // Diolch.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Swn is Sound. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms