SET 2 SEJ TRIAL SPM 2020
SET MENGANDUNGI 40 SOALAN. JAWAB SEMUA SOALAN.
KOD SEKOLAH *
NAMA PENUH MURID *
KELAS *
1. Rajah berikut berkaitan dengan ciri-ciri tamadun. Apakah X? *
1 point
Captionless Image
2. Tamadun berikut merupakan tamadun awal di dunia. Apakah kepentingan tamadun tersebut terhadap perkembangan Tamadun Indus ? *
1 point
Captionless Image
3. Persatuan perdagangan dan perusahaan berikut muncul dalam Tamadun India akibat perkembangan ekonomi.Apakah matlamat persatuan di atas ? *
1 point
Captionless Image
4. Pengangkutan di bawah digunakan semasa tamadun awal Asia Tenggara. Bagaimanakah penggunaan pengangkutan berkenaan dapat memajukan tamadun awal AsiaTenggara ? *
1 point
Captionless Image
5. Peta berikut merupakan lokasi kerajaan agraria. Apakah nama kerajaan X ? *
1 point
Captionless Image
6. Penyataan berikut berkaitan kesan pengaruh agama Hindu dan Buddha di Asia Tenggara. Apakah bukti asimilasi budaya yang berlaku pada hari ini ? *
1 point
Captionless Image
7. Penyataan di bawah berkaitan dengan perkembangan Islam di Makkah. Apakah kesan peristiwa tersebut terhadap penduduk di Kota Makkah ? *
1 point
Captionless Image
8. Situasi di bawah berlaku semasa Nabi Muhammad dan pengikut baginda berhadapan dengan tentangan orang Arab Quraisy di Makkah. *
1 point
Captionless Image
9. Dalam konteks Tamadun Islam, hijrah bermaksud perpindahan orang Islam dari Kota Makkah ke Kota Madinah. Apakah kepentingan peristiwa hijrah terhadap penduduk di Kota Madinah ? *
1 point
10. Kota Makkah berjaya dibuka semula oleh Nabi Muhammad S.A.W pada tahun 630 Masihi. Apakah kesan pembukaan semula Kota Makkah ? *
1 point
11. Apakah sumbangan Khalifah Umar bin al-Khatab dalam bidang pertanian? *
1 point
12. Rajah berikut merujuk kepada cara pertembungan Islam dengan tamadun luar. *
1 point
Captionless Image
13. Jadual di bawah berkaitan dengan pengislaman pemerintah di Asia Tenggara. *
1 point
Captionless Image
14. Gelaran berikut merupakan gelaran yang digunakan oleh raja-raja Melaka. *
1 point
Captionless Image
15. Senarai berikut merupakan pondok yang terdapat di Tanah Melayu sejak abad ke-12 M. *
1 point
Captionless Image
16. Barangan di bawah merupakan antara barang dagangan di Melaka. *
1 point
Captionless Image
17. Pada peringkat awal Zaman Pertengahan di Eropah, gereja dianggap mengongkongkehidupan masyarakat. Mengapakah masyarakat Eropah beranggapan demikian terhadap gereja? *
1 point
18. Gambar berikut menunjukkan revolusi yang berlaku dalam bidang pertanian. *
1 point
Captionless Image
19. Senarai berikut berkenaan dasar yang telah diperkenalkan oleh British. *
1 point
Captionless Image
20. Rajah berikut berkaitan dengan kesan dasar ekonomi British di Tanah Melayu pada abadke-20. *
1 point
Captionless Image
21. Jadual berikut berkaitan pengenalan sistem birokrasi Barat di Thailand. *
1 point
Captionless Image
22. Di Indonesia, anak golongan priayi diberikan pendidikan tersendiri dan diasingkan daripadaanak orang bawahan semasa penjajahan Belanda. Apakah matlamat Belanda berbuat demikian? *
1 point
23. Jadual di bawah berkaitan dengan penentangan pemimpin tempatan terhadap British. *
1 point
Captionless Image
24. Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) ditubuhkan pada tahun 1934 telah mendapat sambutan yang hangat dalam kalangan orang Melayu. Mengapakah keadaan tersebut berlaku? *
1 point
Captionless Image
25. Bagaimanakah pengaruh kekuasaan seseorang raja dalam kerajaan Melayu tradisional ditentukan ? *
1 point
26. Berikut adalah Jemaah Menteri yang ditubuhkan di Kelantan pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad II ( 1836 – 1889 ). *
1 point
Captionless Image
27. Maklumat berikut berkaitan dengan badan pentadbiran Malayan Union 1946. *
1 point
Captionless Image
28. Kongres Melayu Pertama diadakan di Kelab Sultan Sulaiman pada tahun 1946. Bagaimanakah kongres berkenaan mencapai matlamatnya ? *
1 point
29. Jadual menunjukkan senarai Ahli yang diwakili oleh penduduk Tanah Melayu. *
1 point
Captionless Image
30. Apakah kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 kepada penduduk tempatan ? *
1 point
31. Pernyataan di bawah berkaitan dengan perkembangan politik di Singapura. *
1 point
Captionless Image
32. Pernyataan di bawah berkaitan dengan langkah pembentukan Malaysia. *
1 point
Captionless Image
33. Maklumat berikut berkaitan dengan Parti politik di Tanah Melayu sehingga tahun 1963. *
1 point
Captionless Image
34. Rajah di bawah menunjukkan badan pelaksana atau eksekutif. *
1 point
Captionless Image
35. Perkataan berikut berkaitan dengan cogan kata yang terdapat pada jata negara *
1 point
Captionless Image
36. Pernyataan berikut menerangkan Dasar Kependudukan. *
1 point
Captionless Image
37. Maklumat di bawah berkaitan dengan Penyata Razak 1956. *
1 point
Captionless Image
38. Pada tahun 1971, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan telah memperkenalkan DasarKebudayaan Kebangsaan. Mengapakah dasar tersebut diperkenalkan? *
1 point
39. Pernyataan di bawah berkaitan dengan ideologi blok kapitalis dari aspek sosial. Bagaimanakah ideologi di atas dapat diterjemahkan oleh rakyat bagi membangunkan negara ? *
1 point
Captionless Image
40. Gambar berikut menunjukkan logo ASEAN. *
1 point
Captionless Image
RETYPE BY CIKGU AZIMAH@SMKBRP
#PastiLulus #ILoveSejarah
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy