STANDARD 4 : PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

  A. MAKLUMAT GURU :

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  B. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  This is a required question
  :
  This is a required question
  Penglibatan Murid
  Penguasaan Pembelajaran Murid
  Hasil Kerja Murid
  Perancangan & Persediaan Guru
  Kaedah Penyampaian
  Kemahiran komunukasi
  Penggunaan Sumber Pendidikan
  Penilaian
  Teknik Penyoalan
  Penguasaan Isi Kandungan
  Pengurusan Kelas
  Amalan Profesionalisme Keguruan
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question