แบบสอบความต้องการในการนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกิจการนักเรียน
คำชี้แจง แบบสอบถามความต้องการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน โดยเลือกคำตอบให้ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
เพศ
วุฒิการศึกษา
สถานะภาพของผู้ตอบแบบสำรวจ
อาชีพของผู้ตอบแบบสำรวจ
1. ท่านเห็นด้วยกับการนำโปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์มาใช้กับนักเรียนเกี่ยวกับข้อมูลด้านพฤติกรรมและผลการเรียน
2. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการตรวจสอบการมาเรียนและแจ้งผู้ปกครองโดยให้นักเรียนใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องสแกน
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแจ้งข้อมูลการเข้าเรียนแต่ละรายวิชา โดยผ่านโปรมแกรมการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือโดยทันที
4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการรายงานความประพฤติการตัดคะแนนส่งผ่านโปรแกรมการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือถึงผู้ปกครองโดยทันที
5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการให้มีการแจ้งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือการส่งงานแต่ละวิชาของนักเรียน
6. ท่านเห็นด้วยกับระบบการแจ้งเตือน การยืม/คืนหนังสือ การตรวจสอบค้างชำระค่าเทอมผ่านข้อความมือถือ
7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแจ้งข้อมูลการทำความดี การรับรางวัลของนักเรียนโดยผ่านโปรแกรมการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ
8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการรายงานผลการเรียนแต่ละรายวิชาผ่านโทรศัพท์มือถือไปยังผู้ปกครอง
9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการพัฒนาระบบบัตรนักเรียนเป็นรูปแบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลต่างๆ สามารถใช้บัตรเป็นบัตรแทนเงินสดสามารถซื้อของ อุปกรณ์การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สวัสดิการ ตลอดจนอาหาร เครื่องดื่ม หรือบริการอื่นๆในโรงเรียนได้ทั้งหมด
ข้อเสนอแนะหรือรูปแบบที่ท่านมีความต้องการเพิ่มเติม เพื่อทางโรงเรียนได้นำมาประมวลผลเพื่อปรับปรุงระบบต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy