Formularz zgłoszeniowy na Szkolenie
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Szkolenie organizowane przez Fundację Sempre a Frente w partnerstwie z Edukacja 3.0.
28 i 29 maja 2019 roku
godz. 9:00-14:30
Puławski Park Naukowo-Technologiczny
Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu zgłoszenia na szkolenie będziemy informowali drogą mailową.
Imię *
Nazwisko *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Adres e-mail *
W którym dniu szkolenia chciałbyś/chciałabyś uczestniczyć? *
Deklaruję uczestnictwo w całości wydarzenia- w całym jednym dniu szkoleniowym *
Zgłaszając się na szkolenie programu "Rozwój Kompetencji Cyfrowych z Sempre a Frente", tym samym wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Fundację Sempre a Frente.

Podanie danych osobowych jest koniecznym aspektem uczestnictwa w szkoleniach programu "Rozwój Kompetencji Cyfrowych z Sempre a Frente".

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sempre a Frente z siedzibą w Lublinie, 20-085, ul. Lubartowska 24,
nr KRS:0000356733, NIP: 9462603163.

W celu egzekwowania swoich praw możesz skontaktować się z wyznaczoną w Fundacji osobą- Inspektorem Ochrony Danych, drogą listowną lub elektroniczną: biuro@sempre.org.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji na Pani/Pana rzecz świadczeń w zakresie prowadzonych przez Fundację Sempre a Frente projektów dofinansowanych oraz własnych na postawie na podstawie udzielonej zgody; w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji; w celu ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji -zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), inaczej RODO.

Informujemy, iż jako Administrator Danych Osobowych Fundacja Sempre a Frente będzie przetwarzać następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana
zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Dane osobowe udostępniane będą firmom Freeformers oraz Facebook, z którymi Fundacja Sempre a Frente wspólnie realizuje program "Rozwój kompetencji cyfrowych z Sempre a Frente". Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza teren Polski.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres trwania projektu oraz przechowywane przez okres w jakim Fundacja zobowiązana jest wykazać okres trwałości lub może podlegać kontroli z tego tytułu lub realizacji jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy