ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z rozporządzeniem RODO wypełnienie poniższego formularza oraz dobrowolne wyrażenie zgód na poszczególne sposoby przetwarzania Państwa danych jest niezbędne do dalszej możliwości współpracy i obsługi przez firmę TNT Tomasz Nazarewicz działającą pod marką "N-Home Nazarewicz Nieruchomości".
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i Nazwisko *
Numer telefonu *
Format nr: +48 XXX XXX XXX
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz usługi powiązane *
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, danych firmy podanych w tym formularzu, przez Biuro TNT TOMASZ NAZAREWICZ, pl. Akademicki 13/10, 41-902 Bytom w celach związanych z wykonywaniem usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jak również usług powiązanych.
Przesyłanie ofert drogą elektroniczną *
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, danych firmy podanych tym formularzu, przez Biuro TNT TOMASZ NAZAREWICZ, pl. Akademicki 13/10, 41-902 Bytom w celu wysłania ofert nieruchomości drogą elektroniczną: email, SMS oraz MMS.
Usługi powiązane: finansowo-ubezpieczeniowe *
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, danych firmy podanych powyższym formularzu , przez TNT TOMASZ NAZAREWICZ, pl. Akademicki 13/10, 41-902 Bytom w celach marketingowych Biura oraz firm z Biurem współpracujących oferujących usługi powiązane ze sprzedażą nieruchomości (usługi finansowo-ubezpieczeniowe).
Umowy sprzedaży, akty notarialne, umowy deweloperskie, finalne umowy sprzedaży *
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru dowodu osobistego, adresu zamieszkania, PESEL, danych firmy podanych, przez Biuro, TNT TOMASZ NAZAREWICZ, pl. Akademicki 13/10, 41-902 Bytom, w celu późniejszego przesłania do wskazanej kancelarii notarialnej celem przygotowania projektu aktu notarialnego (umowy przedwstępnej sprzedaży, umowy deweloperskiej lub finalnej umowy sprzedaży).
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH *
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TNT TOMASZ NAZAREWICZ, pl. Akademicki 13/10, 41-902 Bytom Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:- w celu wykonania umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku (art. 6 ust.1b RODO);- w celu prowadzenia rachunkowości, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);- w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);- w celu oferowania Pani/Panu przez nas usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust.1f RODO);- w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu naszego i naszych partnerów (art. 6 ust.1f RODO);- w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na adres e-mail, lub za pośrednictwem sms- na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO).- w celu przekazania podmiotom współpracującym na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO), Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku, Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.Prawo dostępu do danych osobowych:Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Odbiorcy danych:Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody: firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, notariuszom, firmom posiadającym bazy ofert deweloperskich.Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:1.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 2.Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:- jeśli przetwarzanie wymagało zgody - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy: biuro@n-home.pl.pl- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,- prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, - prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Podanie danych jest dobrowolne. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy usług pośrednictwa, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of N-Home.