Inscripció Sant Jordi FEV 2019
Normativa d'inscripció:
- Del 14 de gener a l'11 de març, els agrupaments poden emplenar el formulari en el primer període d'inscripció. L'11 de març es registrarà la quantitat de gent per agrupament en cada branca (joves i scouters) i per aquestes quantitats es cobraran 10 euros. Es publicarà a la web els grups assistents i les quantitats.
- En els 10 euros està inclòs, el transport i les activitats. No està inclòs el menjar del cap de setmana.

- Si l'agrupament vol modificar la seua inscripció, haurà d'emplenar de nou el formulari. Si volen afegir més persones, hauran d'emplenar la quantitat de més, és a dir, si volem inscriure dues persones més, posarem +2. En cas de voler llevar a persones inscrites, en el formulari, únicament, posarem en negatiu les persones que no hi assistiran, és a dir, si de sobte no venen dues persones, en el formulari posarem -2.

- A partir de l'11 de març no es tornaran els diners, en cas de baixes per assistència.
- A partir de l'11 de març la inscripció continuarà oberta sense assegurar la plaça fins que l'equip de coordinació ho confirme. La quantitat que es cobrarà per persona a partir d'11 de març serà de 15 euros.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Normativa de inscripción:
- Del 14 de enero al 11 de marzo, los grupos pueden rellenar el formulario en el primer periodo de inscripción. El 11 de marzo se registrará la cantidad de gente por grupo en cada rama (jóvenes y scouters) y por esas cantidades se cobrarán 10 euros. Se publicará en al web los grupos asistentes y las cantidades.
- En los 10 euros está incluido el transporte y las actividades. No está incluida la comida del fin de semana.

- Si el grupo quiere modificar su inscripción deberá rellenar de nuevo el formulario. Si quieren añadir más personas, deberán rellenar la cantidad de más, es decir, si queremos inscribir dos personas más, pondremos +2. En caso de querer quitar personas inscritas, en el formulario pondremos en negativo las personas que no asistirán, es decir, si de repente no vienen dos personas, en el formulario pondremos -2.

- A partir del 11 de marzo no se devolverá el dinero en caso de bajas por asistencia.
- A partir del 11 de marzo la inscripción continuará abierta sin asegurar la plaza hasta que el equipo de coordinación lo confirme. La cantidad que se cobrará por persona a partir del 11 de marzo será de 15 euros.

Informació de l'agrupament
Información del grupo
Agrupament Escolta *
Grupo Scout
Your answer
Mail de contacte de l'agrupament per al Sant Jordi *
Mail de contacto del grupo para el Sant Jordi
Your answer
Qui participa? *
¿Quien participa?
Required
Quantes tendes podrien portar les vostres branques per a acampar? *
¿Cuántas tiendas podrían llevar vuestras ramas para acampar?
0
1
2
3
4
5
+ de 5
Castors / Castores
LLops / Lobatos
Exploradors / Exploradores
Pioners / Pioneros
Companys / Compañeros
El vostre agrupament té un pavelló que es poguera utilitzar en el Sant Jordi? *
¿Vuestro grupo tiene un pabellón que se pudiese utilizar en el Sant Jordi?
El vostre agrupament té un equip electrògen que es poguera utilitzar en el Sant Jordi? *
¿Vuestro grupo tiene un equipo electrogeno que se pudiese utilizar en el Sant Jordi?
Desplaçament
Desplazamiento
Municipi d'eixida de l'agrupament *
Municipio de salida del grupo
Your answer
Lloc (carrer, plaça...) a on vos agradaria que vos arreplegarà l'autobus *
Lugar (calle, plaza...) en donde os gustaría que os recogiese el autobús
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Federació d'Escoltisme Valencià.