แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม “การประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ : ปฏิรูปประเทศไทย : สู่ประเทศไทย 4.0 กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ (ระบุคำนำหน้าชื่อ/ยศ/ตำแหน่งทางวิชาการ) - นามสกุล
Your answer
สถานภาพของผู้สมัคร
สมาชิกสมาคมเลขที่
Your answer
ที่อยู่ที่ทำงาน/สถานศึกษา
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
มีความประสงค์
ชำระค่าลงทะเบียนโดย
วันที่ชำระเงิน/ โอนเงิน
MM
/
DD
/
YYYY
เวลาที่ชำระเงิน/ โอนเงิน (โดยประมาณ)
Time
:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms