KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PDTHS
Soal selidik ini dijalankan adalah untuk menilai kepuasan para pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh pentadbiran tanah negeri. Soal selidik ini mempunyai 3 Bahagian (A, B dan C). Sukacita dipohon para pelanggan untuk melengkapkan semua butiran sepertimana tertera.Segala maklumat yang diberikan adalah rahsia dan hanya digunakan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kami.

Sila tandakan (/) di petak yang disediakan

Bahagian:
A. MAKLUMAT ASAS RESPONDEN (No.1-3)
B. KEKERAPAN, KAEDAH, TEMPAT DAN TUJUAN BERURUSAN (No.4-5)
C. PENILAIAN TAHAP KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP KUALITI PERKHIDMATAN PEJABAT INI (No.6-12)

1. Organisasi *
Required
2. Jantina *
Required
3. Umur *
Required
4. Kekerapan anda berurusan dengan pejabat ini (purata setahun)
5. Cara anda berurusan dengan pejabat ini (pilihan jawapan boleh melebihi satu)
6. Tempat berurusan (pilihan jawapan boleh melebihi satu)
7. Tujuan berurusan (pilihan jawapan boleh melebihi satu)
8. Personaliti dan keterampilan kakitangan
1 (Lemah)
2 (Kurang Memuaskan)
3 (Sederhana)
4 (Baik)
5 (Cemerlang)
a. Di Kaunter
b. Memberi layanan yang sama rata kepada semua pelanggan
c. Cepat dan Responsif
d. Bijak mengawal emosi / bersikap profesional
9. Masa berurusan
1 (Lemah)
2 (Kurang Memuaskan)
3 (Sederhana)
4 (Baik)
5 (Cemerlang)
a. Masa menunggu (tempoh)
b. Membekalkan maklumat yang diperlukan
10. Layanan dan kerjasama kakitangan
1 (Lemah)
2 (Kurang Memuaskan)
3 (Sederhana)
4 (Baik)
5 (Cemerlang)
a. Menggunakan bahasa yang sopan
b. Memberikan penjelasan yang tepat
c. Berkemahiran dan cekap dalam menjalankan tugas
d. Berusaha untuk memudahkan pelanggan
e. Sedia menerima pandangan atau kritikan pelanggan
11. Persekitaran Pejabat
1 (Lemah)
2 (Kurang Memuaskan)
3 (Sederhana)
4 (Baik)
5 (Cemerlang)
a. Keceriaan
b. Kemudahan yang disediakan
c. Ruang menunggu (Keselesaan)
12. Secara keseluruhan, sila nilai PERKHIDMATAN yang disediakan di PDTHS
12. Secara keseluruhan, sila nilai KEMUDAHAN yang disediakan di PDTHS
Cadangan tuan / puan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan kami:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service