หลักสูตร พลังงานทางเลือกจากชีวมวลการเกษตร: ไฟฟ้า เชื้อเพลิงแข็ง เอทานอล ก๊าซชีวภาพ
อบรมฟรี! (ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าอบรมท่านละ 2 หลักสูตร/คน/ปี เท่านั้น)
ดูหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่ http://kapi.ku.ac.th/course
ดูกำหนดการ คลิก http://kapi.ku.ac.th/wp-content/uploads/2017/12/61C6.pdf
เปิดรับสมัคร รุ่นละ 25 คน (เท่านั้น)
กรุณาเลือกรุ่นที่ต้องการสมัคร *
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
คำนำหน้า *
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (กรอกเฉพาะตัวเลขเท่านั้น) *
Your answer
อายุ *
Your answer
ระดับการศึกษา *
สาขาที่จบ / สาขาที่เรียน *
Your answer
อาชีพปัจจุบัน *
Your answer
ชื่อบริษัท / ชื่อหน่วยงาน
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์มือถือ (ตัวอย่าง 091-123-4567) *
Your answer
อีเมล์ (Email) *
Your answer
ไลน์ ( Line ID)
Your answer
หลักฐานการสมัคร - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
ท่านสามารถส่งหลักฐานการสมัครเข้าอบรมได้ตามช่องทาง ดังนี้
- ทางอีเมล์ course.kapi@gmail.com
- แฟกซ์ 02-562-0338
อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ทางโครงการฯ มีความจำเป็นต้องเก็บค่ามัดจำล่วงหน้า จำนวน 500 บาทต่อคน เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยท่านจะได้รับเงินมัดจำคืนหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
- กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าอบรมได้ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำเต็มจำนวน
- กรณีที่ท่านเข้าอบรมไม่ครบทุกวัน โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนค่ามัดจำเต็มจำนวน
- กรณีที่การอบรม ยกเลิก/เลื่อน โดยผู้จัด โครงการฯ ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
*เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าอบรมมาเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการคัดเลือกพอสมควร ดังนั้น โครงการฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมโดย
1. โครงการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมบนเว็บไซต์ http://kapi.ku.ac.th/course
2. หลังจากวันประกาศรายชื่อจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านไปอีกครั้ง ภายใน 1 สัปดาห์
สอบถามเพิ่มเติม
อีเมล์ course.kapi@gmail.com
โทรศัพท์ 02-942-8600-3 ต่อ 208

คุณทศพล โทร. 090-406-7828
คุณกัณทิมา โทร. 094-341-6805


ดูรายละเอียดหลักสูตรอบรมอื่น ๆ http://kapi.ku.ac.th/course

หมายเหตุ โครงการฯ จะมีการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้าร่วมอบรมหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริง
กรุณากดปุ่ม ส่ง หรือ Submit (ปุ่มสีน้ำเงิน ด้านล่าง) การสมัครจึงจะเสร็จสมบูรณ์
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service