แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ
ข้อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
เพศ
ระดับการศึกษา
ปี.1
ปี.2
ปี.3
ปี.4
ปริญญาตรี
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ
1.ผู้เข้าชม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ก่อนเข้าชมท่านมีความรู้เรื่องนี้เพียงใด
หลังจากเข้าชมท่านมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพียงใด
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากการเข้าชมครั้งนี้
ผู้เข้าชมมีความประทับใจ
2.เจ้าหน้าที่นำชม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา ตอบข้อซักถาม
การสร้างบรรยากาศในการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาษาที่ใช้เหมาะสมเข้าใจง่าย
3.ข้อมูลเเละการนำเสนอของพิพิธภัณฑ์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลที่นำเสนอละเอียด ชัดเจน
รูปแบบการเเสดงข้อมูลน่าสนใจ
การนำเสนอด้วยเทคนิคสมัยใหม่
4.สถานที่
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความเหมาะสมของสถานที่จัดพิพิธภัณฑ์
ข้อเสนอเเนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms