Eines i recursos per a l'elaboració d'un guió de comunicació
Inscripció Formació Trespeus, Ateneu Cooperatiu Terres Gironines - 16 juny, 15.30 a 17.30 h, amb Olga Taravilla
Nom i cognoms *
DNI *
Correu electrònic *
Comarca de procedència *
Des d'on hi participaràs? *
Nom de la teva entitat / iniciativa
Vols rebre el butlletí de l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines? *
Com t'has assabentat d'aquesta activitat? *
En compliment de la Llei 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals i del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), us informem que les dades personals que proporcioneu seran tractades amb la finalitat de gestionar la vostra participació a les activitats de l’Ateneu i cercles i la posterior gestió administrativa associada, incloent la gestió de les subvencions que atorga la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives que es duen a terme en el desenvolupament de les competències que li són atribuïdes legalment. El tractament de les vostres dades es legitima amb el vostre consentiment exprés en la formalització de la participació. Les vostres dades no seran tractades a nivell internacional ni per a elaboració de perfils, però seran gestionades a través d'una plataforma externa. Així mateix, seran cedides al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social d'acord amb la legislació aplicable en vigor. La unitat responsable del tractament de les dades és la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives i la entitat encarregada del seu tractament serà l'Ateneu Cooperatiu Terres Gironines (Fundació Gentis) de la Xarxa d'Ateneus Cooperatius del programa d'Economia Social, en virtut del que estableixen las bases d'atorgament de les subvencions del programa Ateneus Cooperatius. Les dades recollides s'emmagatzemen amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment en base als riscos identificats per al seu tractament i seran custodiades durant 5 anys, el temps que estableix l'ordre. Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les, limitar el tractament, sol·licitar la portabilitat, a oposar-vos al seu tractament, i a o ser objecte de decisions individualitzades en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives per correu postal (C. Sepúlveda, núm. 148-150, 08011 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgestsca.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut)" *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy