Διερεύνηση της συμμετοχής των πολιτών στην ανακύκλωση
Ο σκοπός του παρακάτω ερωτηματολογίου, που εκπονείται στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με τίτλο “Πολιτικές ανακύκλωσης: διερεύνηση των αντιδράσεων και της συμμετοχής των πολιτών” είναι να διερευνηθεί μέσω των απαντήσεων η διάθεση ή μη των πολιτών για ανακύκλωση καθώς και οι λόγοι της συμμετοχής ή της μη συμμετοχής τους σε αυτή.
Στόχος είναι μέσω της έρευνας να δοθούν οι αντίστοιχες προτάσεις προς την ελληνική πολιτεία, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, καθόσον αυτό είναι μόλις 17%. Η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία τετράδα ως προς την ανακύκλωση, ενώ στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, στη Σουηδία και στη Δανία, μόνο το 1% των απορριμμάτων καταλήγει σε χωματερές και τα ποσοστά ανακύκλωσης ανέρχονται σε επίπεδα άνω του 48%.
Η ανακύκλωση απορριμμάτων καθώς και η επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων, αν δεν γίνει τίποτα για να αλλάξει το οικονομικό μοντέλο της υπερκατανάλωσης, είναι η μόνη διέξοδος απέναντι στην υπερεκμετάλλευση και εξάντληση των φυσικών πόρων που απειλεί τόσο την παγκόσμια οικονομία όσο και την ίδια μας την επιβίωση.
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας!
Κουτελιδάκης Κωνσταντίνος
Α. Μέρος-Ερωτηματολόγιο
Α1. Γενικά Θέματα Περιβαλλοντικής Δραστηριοποίησης
Σας ενδιαφέρει η προστασία του περιβάλλοντος; *
Συμμετέχετε ενεργά σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος (πχ αναδάσωση, καθαρισμός ρεμάτων και ακτών από σκουπίδια κτλ); *
Α2. Ανακύκλωση και περιβάλλον
Γνωρίζετε για την ανακύκλωση; *
Γνωρίζετε ότι η ανακύκλωση συμβάλλει στη μείωση των αστικών αποβλήτων που απορρίπτονται στους ΧΥΤΑ, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας και επομένως στην προστασία του περιβάλλοντος; *
Γνωρίζετε ότι οι ΧΥΤΑ επιβαρύνουν τον αέρα, το υπέδαφος και τα υπόγεια νερά με τοξικούς ρύπους, βαρέα μέταλλα, ακόμα και ραδιενεργά στοιχεία; *
Α3. Ανακύκλωση και πολιτικές για το περιβάλλον
Γνωρίζετε ότι βάσει της αρχής «πληρώνω όσο πετάω» οι Δήμοι της Αττικής πληρώνουν ανάλογα με το βάρος των αποβλήτων που μεταφέρουν στο ΧΥΤΑ Φυλής; Έτσι αν μειωθούν αυτά τα απόβλητα, αυξάνοντας το ποσοστό ανακύκλωσης, μπορεί ο Δήμος να μειώσει τα δημοτικά τέλη του; *
Γνωρίζετε ότι ο στόχος της Ε.Ε είναι η ανακύκλωση των οικιακών αποβλήτων να φθάσει στο 65% έως το 2030, με ενδιάμεσο στόχο το 50% μέχρι το 2020; *
Α4. Πρακτικές ανακύκλωσης
Γνωρίζετε τους μπλε κάδους στους οποίους βάζουμε τα είδη για ανακύκλωση; *
Γνωρίζετε ότι στους μπλε κάδους ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες από αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, πλαστικό, γυαλί, και χαρτί; *
Υπάρχει μπλε κάδος κοντά στο σπίτι σας (σε απόσταση μικρότερη ενός οικοδομικού τετραγώνου); *
Γνωρίζετε για τα σημεία ανταποδοτικής ανακύκλωσης όπου για τις επιστρεφόμενες, γυάλινες, πλαστικές και μεταλλικές (αλουμινένιες ή λευκοσιδηρές) συσκευασίες, που επιστρέφονται για ανακύκλωση στα αυτόματα μηχανήματα,προσφέρεται ανταποδοτικό κίνητρο; *
Γίνεται ανακύκλωση στο χώρο εργασίας σας; *
Α5. Ενημέρωση για την ανακύκλωση
Από πού έχετε ενημερωθεί για την ανακύκλωση *
Required
Πιστεύετε ότι η ενημέρωση που είχατε είναι επαρκής ώστε να εκτελείτε την ανακύκλωση σωστά; *
Επηρεάζεστε θετικά ως προς την ανακύκλωση από την *
Required
Α6. Γνώμες και πρακτικές σχετικά με την ανακύκλωση
Πιστεύετε ότι: *
1 (δεν συμφωνώ καθόλου)
2 (δεν συμφωνώ)
3 (ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ)
4 (συμφωνώ)
5 (συμφωνώ απόλυτα)
Η ανακύκλωση είναι επωφελής για το περιβάλλον, την οικονομία και την υγεία μας
Η ανακύκλωση είναι χάσιμο χρόνου
Ο διαχωρισμός των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα είναι δείγμα πολιτισμού
Οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω σας ανακυκλώνουν
Η ανακύκλωση είναι για τους αργόσχολους
Είναι εγωιστικό να μην αφιερώνουμε ελάχιστο χρόνο και κόπο για να κάνουμε ανακύκλωση
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας
Έχουμε δανειστεί το περιβάλλον από τα παιδιά μας
Κάθε πότε κάνετε ανακύκλωση; *
Για ποιο λόγο δεν κάνετε ανακύκλωση ή συμμετέχετε σπάνια; (Για όσους απάντησαν Σπάνια ή Ποτέ στο προηγούμενο ερώτημα)
Τι θα σας έκανε να ξεκινήσετε ή να αυξήσετε το ποσοστό ανακύκλωσης; (Για όσους απάντησαν Σπάνια ή Ποτέ στο ερώτημα για τη συχνότητα της ανακύκλωσης)
1 (δεν συμφωνώ καθόλου)
2 (δεν συμφωνώ)
3 (ούτε συμφωνώ/ούτε διαφωνώ)
4 (συμφωνώ)
5 (συμφωνώ απόλυτα)
Η χρέωση των απορριμμάτων κάθε νοικοκυριού με το βάρος
Η αυξομείωση των δημοτικών τελών, ανάλογα με το βάρος των απορριμμάτων που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ
Η επιβολή προστίμου για το μη διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
Η ύπαρξη μπλε κάδων κοντά στο σπίτι
Η προσφορά από τον δήμο οικιακών κάδων ανακύκλωσης, ώστε να με διευκολύνει στον διαχωρισμό τους
Το ανταποδοτικό όφελος (κουπόνια διαγωνισμών, κουπόνια προωθητικών ενεργειών, κουπόνια δωρεάν προϊόντων, κουπόνια για θεατρικές παραστάσεις κτλ)
Τα τέλη προιόντος (Να συμπεριλαμβάνει το προϊόν την αξία της συσκευασίας που θα επιστρέφεται στον αγοραστή με την επιστροφή της συσκευασίας σε κατάλληλο σημείο)
Έχετε επιστρέψει ανακυκλώσιμα υλικά σε σημείο ανταποδοτικής ανακύκλωσης; *
Κάτι το οποίο θα θέλατε να προσθέσετε ως προς την διαδικασία της ανακύκλωσης ή τη συμμετοχή σας σε αυτή;
Your answer
Α7. Κυκλική οικονομία
Γνωρίζετε ότι με τη µετάβαση σε µία κυκλική οικονοµία μέσω της επαναχρησιµοποίησης, της επισκευής, της ανακατασκευής και της ανακύκλωσης υφιστάµενων υλικών και προϊόντων, ό,τι προηγουµένως θεωρούνταν «απόβλητο», µπορεί να µετατραπεί σε πρώτες ύλη; *
Πιστεύετε ότι ο αντίκτυπος της πιο αποδοτικής χρήσης των πόρων θα είχε θετικές επιπτώσεις: *
Required
Τα ρούχα που δεν θέλετε: *
Required
Τα παλιά αντικείμενα ή έπιπλα που δεν θέλετε: *
Required
Έχετε αγοράσει τον τελευταίο χρόνο ανακατασκευασμένο αγαθό; (πχ υπολογιστή, κατασκευές από χαρτί, υφάσματα που δεν έχουν ανακυκλωθεί κοκ) *
Α8. Κομποστοποίηση
Γνωρίζετε ότι η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε κομπόστ (εδαφοβελτιωτικό); *
Γνωρίζετε τους καφέ κάδους στους οποίους βάζουμε υλικά για κομποστοποίηση; *
Γνωρίζετε ότι στους καφέ κάδους κομποστοποίησης μπορούμε να ρίχνουμε γκαζόν, ξερά φύλλα, φρούτα και λαχανικά, τσόφλια αβγών, υπολείμματα καφέ, φίλτρα γαλλικού καφέ, φλούδες, κοτσάνια, κοπριά (από αγελάδες, άλογα, κότες και κουνέλια), φύκια, χαρτί κουζίνας, άχυρα, πριονίδια, χαρτοπετέτες, στέλεχος καλαμποκιού, αλλά και στάχτες ; *
Υπάρχει καφέ κάδος κοντά στο σπίτι σας (σε απόσταση μικρότερη ενός οικοδομικού τετραγώνου); *
Γνωρίζετε ότι ο Δήμος Αθηναίων για τα βιοαπόβλητα έχει θέσει ως στόχο την εκτροπή του 100% του οργανικού κλάσματος από τους ΧΥΤΑ έως το 2030; *
Πετάτε τα οργανικά απόβλητα στους καφέ κάδους; *
Α9. Βαθμολόγηση κριτηρίων αξιολόγησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Βαθμολογήστε από το 1 έως το 5 ανάλογα με τη σπουδαιότητα που έχει το κάθε κριτήριο για εσάς (η τιμή 1 αντιστοιχεί στην ελάχιστη σπουδαιότητα και η τιμή 5 στη μέγιστη) *
1
2
3
4
5
Δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας
Κοινωνική αποδοχή
Μείωση των στερεών αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ
Αισθητική όχληση
Εκπομπές αερίων και οσμών
Κατάληψη ελεύθερων χώρων
Αύξηση κυκλοφορίας αυτοκινήτων
Κόστος επένδυσης
Κόστος λειτουργίας
Λειτουργικότητα (Απλότητα στη λειτουργία)
Προσαρμοστικότητα στις τοπικές συνθήκες
Β. Μέρος-Δημογραφικά στοιχεία
Φύλο: *
Ηλικία: *
Αριθμός μελών νοικοκυριού *
Εκπαίδευση *
Επάγγελμα: *
Μηνιαίο εισόδημα που εισέρχεται στο νοικοκυριό:
Θέση στο νοικοκυριό: *
Μέγεθος κατοικίας: *
Γ. Μέρος- Οφέλη από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου (Για όσους απάντησαν Σπάνια ή Ποτέ στο ερώτημα για τη συχνότητα της ανακύκλωσης)
Εάν δεν κάνετε ανακύκλωση ή κάνετε σπάνια, επηρεαστήκατε θετικά από τη συμπλήρωση αυτού του ερωτηματολογίου και των στοιχείων που περιέχει ώστε να ξεκινήσετε ή να την αυξήσετε;
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service