แบบประเมิน "กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา" วันที่ 11 ก.ค. 61
คำชี้แจง ให้คลิกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็น
สถานภาพ *
เพศ *
ความเหมาะสมของสถานที่ ในการจัดกิจกรรม *
ความเหมาะสมของวันและระยะเวลา ในการจัดกิจกรรม *
ความเหมาะสมของลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม *
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการหล่อเทียน *
ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา *
ความเหมาะสมของ ระบบเสียง ดนตรี และการบันทึกภาพ *
กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ช่วยปลูกจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อตัวท่านระดับใด *
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sripruetta School. Report Abuse - Terms of Service