Тірек мектептердің мұғалімдеріне сауалнама
Құрметті әріптес!
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы Магниттік мектептердің педагог қызметкерлеріне әдістемелік қолдау көрсету және осы бағыттағы кәсіби проблемалары мен сұраныстарын табу бойынша жұмыстағы табыстылықты анықтау мақсатында Тірек мектептердің мұғалімдеріне сауалнама жүргізеді.
Сіздердің назарларыңызға ұсынылатын сауалнама жасырын түрде толтырылады, және алынған ақпараттардың сауалнама нәтижелері құпия болып табылады. Сіздер барлық сұрақтарға жасырын түрдегі режимде жауап беріңіз және егер де Өзіңіз жазған сауалнамаға жауап алғыңыз келген жағдайда сауалнаманың «Сұрақтар. Ескертпелер» деп аталатын тармаққа Өзіңіздің байланысыңызды қалдыра аласыз.
Сауалнаманы толтыру кезінде ондағы көрсетілген барлық ұсынымдарды толық қарауыңызды өтінеміз.
Сізбен ынтымақтастықта жұмыс істегенімізге ризамыз!
I. Жалпы мәліметтер
Тұрған облысыңызды, ауданыңызды, қалаңызды, елді мекеніңізді көрсетіңіз *
Your answer
Өз жасыңызды көрсетуді сұраймыз *
Your answer
Сізде ең жоғары білім деңгейінің қайсысы бар? *
Мұғалім ретіндегі Сіздің жалпы жұмыс өтіліңізді көрсетіңіз? *
Өзіңіздің апталық оқу жүктемеңіздің жалпы көлемінен Сіз мынадай қызмет түрлеріне жұмсайтын астрономиялық сағат (60 минут) санын есептеңіз.
мектепте оқушыларды оқыту (сыныптағы оқыту, оқушы топтарымен қосымша жұмыс, және с.с.) _________________ сағат. *
Your answer
оқу сабақтарын жоспарлау және дайындау (оқушылардың үй жұмыстарын бағаалуды қоса отырып) ________________________ сағат. *
Your answer
мектептегі, не болмаса мектептен тыс міндеттерді орындау (барлық мектеп қызметіне қатысты әкімшілік міндеттерді, құжаттамамен және іс жүргізумен айналысуды қоса отырып) _______ сағат. *
Your answer
Магниттік мектептің мұғалімдерін әдістемелік қолдау бойынша жұмыстарды жоспарлау, әзірлеу және өткізу ____________ сағат. *
Your answer
өзін жеке кәсіби дамыту ______________ сағат. *
Your answer
өзге де (нақты не нәрсе екенін көрсетіңіз) *
Your answer
II. Кәсіби дамыту
Сіз мына төменде берілген бекітілімдермен келісетініңізді, болмаса келіспейтініңізді көрсетіңіз: *
Келісемін
Аздап келісемін
Келіспеймін
Құзыретті мұғалім проблемаларды шешудің тиімді тәсілдерін қолдана алады
«Нашар нәтиже» деп оқушының бұрынғы жетістігі деңгейінен төмен болған нәтижені айта аламын
Оқушының емес, мұғалімнің қажетті қызмет түрін таңдағаны артық
Мұғалім ретінде менің қызметім – оқуда оқушылардың өз бетімен дамуына ықпал ету
Мұғалім оқушылардан біршама артық біледі, олар оқушыға сұраққа жауаптарды дәлелдеуге мүмкіндік бермеуі тиіс, өйткені бұл дұрыс болмауы мүмкін, сондықтан оларға бірден дұрыс жауабын берген дұрыс
Оқушылар проблемаларды өз бетінше шешу кезінде көп тиімділікке жетеді
Оқу болжанған нақты жауаптары бар сұраққа қарай түйінделуі тиіс, сұрақтарды оқушылар тез түсініп алуы керек
Оқушылар алатын білімнің көлемі олардың алған іргелі білімінің көлеміне қатысты, сондықтан оқиғаларды міндетті түрде есте сақтауы тиіс
Мұғалім оқушыларға дұрыс шешімді көрсеткенге дейін, оларға міндетті түрде практикалық проблемаларды өз бетімен шешуге мүмкіндік беру керек
«Жақсы нәтиже» деп оқушының бұрынғы жетістігі деңгейінен жоғары болған нәтижені айта аламын
Сыныптағы шуламайтын, тыныш оқушылар оқудағы нәтижелікке жету үшін қажет.
Оқу бағдарламаларының мазмұнын түсінуден гөрі өткен үдерістерді пайымдау және негіздеу оқушыларға өте маңызды
Соңғы 3 жылда Сіз кәсіби дамыту бойынша әлдебір іс-шараларға қатыстыңыз ба?
1. Бағдарламалар бойынша біліктілікті арттыру курстары:
Your answer
2. Бағдарламалар бойынша біліктілікті арттыру курстары:
Your answer
3. Бағдарламалар бойынша біліктілікті арттыру курстары:
Your answer
1. Педагогикалық тәжірибені қорыту бойынша семинарлар, конференциялар:
Your answer
2. Педагогикалық тәжірибені қорыту бойынша семинарлар, конференциялар:
Your answer
3. Педагогикалық тәжірибені қорыту бойынша семинарлар, конференциялар:
Your answer
1. Шеберлік сабақтары:
Your answer
2. Шеберлік сабақтары:
Your answer
3. Шеберлік сабақтары:
Your answer
1. Мектепте ұйымдастырылған менторинг, коучинг, өзара оқыту:
Your answer
2. Мектепте ұйымдастырылған менторинг, коучинг, өзара оқыту:
Your answer
3. Мектепте ұйымдастырылған менторинг, коучинг, өзара оқыту:
Your answer
1. Мұғалімдерді кәсіби дамыту үшін арнайы құрылған мұғалімдердің қоғамдастығы:
Your answer
2. Мұғалімдерді кәсіби дамыту үшін арнайы құрылған мұғалімдердің қоғамдастығы:
Your answer
3. Мұғалімдерді кәсіби дамыту үшін арнайы құрылған мұғалімдердің қоғамдастығы:
Your answer
1. Сіздің кәсіби қызметіңіздің саласында өзекті мәселелер бойынша жекелей немесе бірлескен зерттеулер:
Your answer
2. Сіздің кәсіби қызметіңіздің саласында өзекті мәселелер бойынша жекелей немесе бірлескен зерттеулер:
Your answer
3. Сіздің кәсіби қызметіңіздің саласында өзекті мәселелер бойынша жекелей немесе бірлескен зерттеулер:
Your answer
1. Өзге де:
Your answer
2. Өзге де:
Your answer
3. Өзге де:
Your answer
Сіздің алдыңғы сұрақтарға таңдаған жауаптарыңыздың нұсқасы мұғалім ретінде Сіздің кәсіби құзыреттілігіңізді қаншалықты көтерді? *
Көтерген жоқ
Біршама
Аздап
Әжептәуір
Біліктілікті арттыру курстары
Педагогикалық тәжірибені қорыту бойынша семинарлар, конференциялар
Шеберлік сабақтары
Мектепте ұйымдастырылған менторинг, коучинг, өзара оқыту
Мұғалімдерді кәсіби дамыту үшін арнайы құрылған мұғалімдердің қоғамдастығы
Сіздің кәсіби қызметіңіздің саласында өзекті мәселелер бойынша жекелей немесе бірлескен зерттеулер
Педагогикалық шеберлік орталығының мынадай білім беру бағдарламалары бойынша Сіз әлдебіреуін оқыдыңыз ба? *
пәнін көрсетіңіз *
Your answer
Біліктілікті арттыру курстарында оқу деңгейі Сіздің оқыту әдістемеңізді қалай өзгертті? *
Сіз таңдаған кәсіби дамыту формасы Сіздің сыныптағы оқушыларыңыздың оқуын жақсартуға ықпал етті ме? *
Егер Сіз алдыңғы сұраққа оң жауап берсеңіз, онда оқушылардың оқуы нақты қалай жақсарды? *
Төменде ұсынылған бағыттар тізбесінен кәсіби дамытудағы Сіздің сұранысыңыздың деңгейін белгілеңіз *
Сұраныс жоқ
Төменгі деңгей
Болар-болмас деңгей
Жоғары деңгей
Оқытылатын пән бойынша оқушының оқудан күтілетін нәтижелерін анықтау
Оқушылардың оқу жетістігін бағалаудың критерийлері мен практикасын әзірлеу
Сыныпты басқару
Оқытылатын пәндерді білу және түсіну
Оқытылатын пәндердің әдістемелерін білу және түсіну
АКТ оқытуды қолдану дағдылары
Инклюзивтік оқыту дағдылары, соның ішінде оқушының дарыны мен талантын, жас ерекшелігін және т.с.с. ескеру
Оқушылардың тәртібі мен өзін ұстауын басқару
Мультимәдениет ортасында оқыту
Тілдік құзыреттілікті арттыру: қазақ, орыс, ағылшын тілдері (керектісін сызу)
Оқушылармен өзара іс-қимыл, оқу мәселелері бойынша бірлесе кеңесу
Оқушылардың оқудағы өз бетінше дағдыларын дамыту
Оқытудың жеке практикасын зерттеу
Қазіргі кезде Сізге біліктілікті арттыру қажет пе? *
Мынадай санаттағы тұлғалардан Сіздің жұмысыңыз туралы баға және/немесе кері байланыс алу жиі бола ма? *
Ешқашан
Кемінде 2 жылда 1 рет
2 жылда 1 рет
Жылына 1 рет
Жылына 2 рет
Жылына 3 реттен артық
Ай сайын
Айына 1 реттен кем емес
Директордың өзі
Директордың орынбасарлары
Әріптес-мұғалімдер
Мектеп коучтері мен тәлімгерлері
«Сыншыл достар»
Облыстық білім басқармасы, қалалық білім бөлімдерінің өкілдері
Сыртқы жеке және заңды тұлғалар
Сіздің өзіңіздің оқыту практикаңызды бағалауға қатынасыңыз өзгерді ме? *
Бағалау және/немесе Сіздің кері байланысыңызды беру кезінде Өзіңіздің оқыту практикаңыздың мынадай аспектілері есептеле ме? *
Әрқашанда есептеледі
Әрқашада есептелмейді
Есептелмейді
Жауап бере алмаймын
Оқушыларды бағалаудың критерийлері мен нәтижелері
Оқу сабақтарын жоспарлау қағидалары
Сабақта қолданылатын әдістемелік ресурстар мен тапсырмалардың мазмұны және дамыту әлеуеті
Қолданылатын әдістердің тиімділігі және олардың оқушыларды дамытуға шоғырлануы
Сабақ өткізу формалары
Білім беру үдерісінде оқушыларды тартудың деңгейі
Оқуға қатысты оқушылардың кері байланысы
Сабақтың құрылымы және тайм-менеджмент
Оқу тапсырмаларын шешу кезінде АКТ-ны қолдану
Оқушылармен белсенді диалог
Сабақта жалпы эмоциональдық-психологиялық атмосфера туғызу
Сіздің оқыту пәнін білуіңіз және түсінуіңіз
Оқыту әдістемесін таңдау кезінде оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру
Сабақ кезіндегі оқушылардың тәртібі мен өзін-өзі ұстауы
Өзге де (нақты не екенін көрсетіңіз) *
Your answer
III. Магниттік мектептерге әдістемелік қолдау көрсету
Сіз Магниттік мектептермен жеке жұмыс істеуге қатысасыз ба, егер де иә десеңіз Сіздің қатысуыңыздың мәні неде? *
Your answer
Магниттік мектептердің мұғалімдеріне әдістемелік қолдау көрсетуге Сіздің дайындығыңыздың деңгейі Өзіңіздің көзқарасыңыз бойынша қалай? *
Магниттік мектептердің мұғалімдерін кәсіби дамытатын бағыттар бойынша Сіз нақты қандай әдістемелік қолдау көрсете алатыныңызға сенімдісіз бе? *
Сіздің мектебіңізде Магниттік мектептермен мынадай жұмыстың түрлерін кім орындайды? Әрбір жолға нұсқалардың нақты санын көрсетіңіз *
Директордың өзі
Директордың орынбасарлары
Мектеп директоры
Тағайындалған коучтер мен тәлімгерлер
Біліктілікті арттыру курстарында оқыған мұғалімдер
Жауап бере алмаймын
Сыныпта оқу барысын тікелей қадағалау және мұғалімнің кері байланысын көру
Мұғалімнің кәсіби сұранысының
мониторингісі
Мұғалімдердің кәсіби дамуын жоспарлау
Шеберлік сабақтарын, семинарлар, конференциялар әзірлеу және өткізу
Коучинг-сессиялар өткізу
Оқу мәселелері жөнінде оқушылардан сауалнама алу
Оқыту әдістемесі бойынша мұғалімдердің білімін бағалау
Оқыту практикасының жекелеген проблемалары бойынша әдістемелік қолдау
Мұғалімдердің өз жұмыстарын өздері бағалауын талқылау (мәселен, портфолионың таныстырылымы)
Оқушылардың ата-аналары немесе олардың асыраушылары алған кері байланысты талқылау
Сіз осы бекітілімдермен келісесіз бе немесе келіспейсіз бе? Әр жолға тек бір ғана нұсқаны белгілеңіз. *
Еш келіспеймін
Келіспеймін
Келісемін
Толығымен келісемін
Мектеп ұжымы Магниттік мектептерге білікті әдістемелік көмек көрсету үшін жеткілікті әлеуетке ие болады
Тірек және Магниттік мектептер арасында ынтымақтастықтың жоғары деңгейі қалыптасқан.
Мектеп қызметкерлері Магниттік мектептердің проблемаларын бірлесе талқылайды және оларды жою жөнінде шешім қабылдайды
Магниттік мектептермен жұмыс істеу табылған кәсіби сұраныс пен проблемалар негізінде жоспарланады
Корпоративтік рух мәдениеті, мектептің жалпы табысын бағалау қалыптасты
Мұғалімдер мен оқушылар арасында адамгершілік қарым-қатынас орнады
Орта білім мазмұнын жаңарту бағдарламалары бойынша біліктілікті арттыру курстарында оқыған мұғалімдер Магниттік мектептерде оқыту практикасын оңынан қайта өзгертуге көмектесті
Сіз қандай әдістемелік қолдауды қажет етесіз?
Кәсіби дамыту бағыты және өткізу формасы *
Your answer
Егер де Сізде әлдебір сұрақтар немесе түсініктемелер беру туындаса, оны төмендегі «Сұрақтар. Түсініктемелер» алаңшасына жазыңыз.
Сұрақтар. Түсініктемелер
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms