Formularz rekrutacyjny
Proszę o uzupełnienie formularza w celu rekrutacji do projektu grantowego "Lubelska Szkoła Zdalna".
Ochrona danych osobowych
Proces przetwarzania Państwa danych osobowych przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli odbywa się na mocy powierzenia przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, na zasadach określonych w Umowie oraz we właściwych przepisach regulujących przetwarzanie danych osobowych, w szczególności RODO.
Imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki projektu grantowego: *
Adres e-mail do przesłania dokumentacji projektowej: *
Numer telefonu do kontaktu: *
Dokładna nazwa placówki oświatowej (wraz z nazwą miejscowości), w której nauczyciel jest zatrudniony: *
Lokalizacja placówki oświatowej: *
Rodzaj etapu edukacyjnego: *
Nauczany przedmiot (jeśli dotyczy): *
Projekt grantowy realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w trybie nadzwyczajnym na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02 10-00-0008/20-00 z dnia 31.08.2020 r. w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” – Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Report Abuse