ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนทักษะแพทยศาสตรศึกษา (Exploratory Course In Medical Education Rookie Teacher)
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้จัดทำโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนทักษะแพทยศาสตรศึกษา (Exploratory Course In Medical Education Rookie Teacher) ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมปัญญาภิรมย์ ชั้น 5 อาคารศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

บรรยายโดย ดร.นพ.ดนัย วังสตุรค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

08.00-8.30 น. ลงทะเบียน
08.30-9.00 น. พิธีเปิดโดย นพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผอ.โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
09.00-10.30 น. Principle of assessment
10.45-12.00 น. Formative assessment and feedback
12.00-13.00 น. Lunch
13.00-14.30 น. How to do effective examination (Table of Spec, MCQ, MEQ, OSCE)
14.45-16.00 น. Summative evaluation

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

09.00-10.30 น. Teaching and Learning
10.45-12.00 น. Clinical teaching
12.00-13.00 น. Lunch
13.00-14.30 น. Task base learning
14.45-16.00 น. Online teaching (Covid situation)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แพทย์ใหม่ และอาจารย์แพทย์ที่ยังไม่ได้รับการอบรมด้านแพทยศาสตรศึกษา นักวิชาการศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ได้ทบทวนเทคนิคและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร สร้างความเข้าใจและเจตคติที่ดีของงานด้านแพทยศาสตรศึกษากับงานบริการผู้ป่วย และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการประเมินผลในรูปแบบต่างๆ ตามเกณฑ์ World Federation for Medical Education (WFME)


หนังสือเชิญอบรม https://drive.google.com/file/d/10dsgDbTdMGdxmyFI0-qbCStdUhSKQZca/view?usp=sharing

ทำแบบประเมินการอบรม (หลังอบรมเสร็จ) https://forms.gle/wq9NsgTSRqTrwsNK6
Email address *
เบอร์โทรศัพท์ *
ตำแหน่ง *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
กลุ่มงาน/ภาควิชา *
ข้อเสนอแนะถึงผู้จัดงาน (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy