แบบรับฟังความคิดเห็น การกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ ต้องเป็นไปตาม มอก. ๓๔๔-๒๕xx
แบบรับฟังความคิดเห็นนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นต่อการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์ ต้องเป็นไปตาม มอก. 344-25XX โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 : ความเห็นต่อแบบร่างมาตรฐานฯ
https://drive.google.com/open?id=19C2JiAjWVoyortgJbVW-hVFoZRBmxh8N

ส่วนที่ 2 : ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้แสดงความคิดเห็น
(ชื่อ, เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง(PASSPORT)/เลขทะเบียนนิติบุคคล,ที่อยู่,เบอร์ติดต่อกลับ,ข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy